رییس اجرایی کشور: ۴۰ تا۶۰ درصد منابع تمویل جنگِ افغانستان را مواد مخدر تشکیل می‌دهد

گزارشگر:چهارشنبه 9 جوزا 1397 ۸ جوزا ۱۳۹۷

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست گروه کوچک دابلن به منظور هماهنگی و جلب کمک‌های بین‌المللی در امر مبارزه مشترک با مواد مخدر گفت که ناامنی و تروریزم با مواد مخدر ارتباط مستقیم دارد.
mandegar-3عبدالله عبدالله دیروز (سه شنبه، ۸ جوزا) در نشست مشترک با سفرا و نماینده‌گان کشورهای خارجی افزود که حملات هوایی بر فابریکه‌های تولید و پروسس مواد مخدر مؤثر بوده و منابع تمویل گروه‌های تروریستی را کاهش داده است.
رییس اجرایی کشور علاوه کرد که طبق آمارها ۴۰-۶۰ درصد منابع تمویل جنگِ افغانستان را مواد مخدر تشکیل می‌دهد. بنابراین، لازم است که تلاش‌ها بیشتر و متمرکز شود.
عبدالله عبدالله گفت که اگر تولید، کشت و پروسس مواد مخدر افزایش یافته، سوال پیش می‌آید که تلاش‌های ما چه نتیجه دارد؛ ولی اگر این کمک‌ها و تلاش‌ها صورت نمی‌گرفت، وضعیت بدتر از این می‌شد.
رییس اجرایی کشور هشدار داد که مواد مخدر یک تهدید جهانی برای همهٔ کشورهاست؛ اما مسأله تولید، مصرف و انتقال مواد کمیاوی از طرق مختلف به افغانستان بسیار جدی می‌باشد.
وی بیان داشت که ما همکاری همه را می‌خواهیم؛ ولی برخی از کشورها تنها افغانستان را متهم کرده و تمام بار را بالای افغانستان می‌اندازند. توقع داریم که آنها هم ادای مسوولیت کنند.
رییس اجرایی کشور گفت که مبارزه با مواد مخدر بدون هماهنگی و همکاری جامعه جهانی و کشورهای منطقه نتیجه نمی‌دهد. ما از کشورهایی که صادقانه کار کردند، قدردانی می‌کنیم.
او تاکید کرد که تنها با پوشاندن مشکل به نتیجه نمی‌رسیم بلکه باید عوامل آن درک و شناسایی شود و سپس راه حل پیدا کنیم. کنفرانس ژنیو را پیش داریم و تا آن زمان کار دقیق صورت گیرد.
رییس اجرایی کشور بر کمبود بودجه و عدم هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی اشاره کرد و بر ضرورت کار مشترک و هماهنگ تاکید نمود.
آقای عبدالله گفت که وزارت‌های سکتوری نقش مستقیم در کاهش تقاضا، آگاهی عامه و معشیت بدیل دارد و آنها نباید این مسأله را تنها وظیفه یک اداره بدانند.
رییس اجرایی کشور وعده سپرد که قوانین، پلان جامع محو مزارع کوکنار، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تخریب مزارع، بودجه و تعهدات افغانستان را در امر مبارزه با تروریزم در سطح حکومت به بحث می‌گیرد.
عبدالله عبدالله تاکید کرد که نباید درس‌های ناکام گذشته در امر مبارزه با مواد مخدر تکرار شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.