رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد: دادستانی کل پروندۀ مقام‌‎های فاسد را بررسی نمی‌کند

/

ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید، بی‌توجهی دادستانی کل سبب شده تا پرونده‌‌های برخی از مقام‌های بلندپایۀ حکومتی که به فساد متهم اند، بررسی نشود.
به باور ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری، عدم رسیده‌گی به پرونده‌های مقام‌های بلندپایۀ حکومت که متهم به دست‌داشتن در فساد اند، سبب کندی کار در امر مبارزه با فساد در کشور شده است.
عزیزالله لودین به رادیو آزادی گفت که پروندۀ چندین مقام بلندپایۀ حکومت را در پیوند به فساد اداری تهیه کرده و جهت بررسی به دادستانی کل فرستاده است.
او گفت:
«پرونده‌های مقام‌های بلندپایه ترتیب شده است، اما وقتی به لوی سارنوالی(دادستانی کل) فرستاده می‌شود، به تأخیر انداخته می‌شود و در آخر می‌گویند که آن را حفظ کردیم. وقتی پرسان کنیم که چرا حفظ کردید، دلیل آن را هم نمی‌گویند. در قانون مبارزه با فساد اداری آمده است، هر اداره و مقام که تأخیر در اجراآت خود می‌کند، تأخیر در اجراآت خود فساد اداری است. پس تعلل در مبارزه با فساد اداری وظیفه ما است که بگویم در این‌جا تعلل صورت گرفته است پس خودت در فساد گرفتار استی.»
آقای لودین می‌گوید به هدف مبارزه جدی با این مشکلات از رییس‌جمهور کرزی تقاضای مدغم ساختن دادستانی مبارزه با فساد اداری را با ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری کرده است.
وی گفت، تا هنوز این خواست آنان عملی نشده است.
اما دادستانی کل افغانستان اظهارات آقای لودین را بی‌اساس خوانده می‌گوید: زمانی که اسناد و شواهد در اختیار نداشته باشند آنان نمی‌توانند شخصی را دستگیر و یا مورد باز پرس قرار بدهند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.