رییس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل: نگذارید افغانستان به یک کشور غرق در جرایم تبدیل شود!

گزارشگر:17 جدی 1392 ۱۶ جدی ۱۳۹۲

جین لوک لوماهیو رییس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید، تولید تریاک برای چندین سال دیگر هم در افغانستان در سطح بلند ادامه خواهد داشت.
جین لوک لوماهیو در مصاحبه با روزنامۀ گاردین چاپ بریتانیا گفته است، برای آنکه اقتصاد افغانستان از فساد موجود بیرون شود، حد اقل به دو دهۀ دیگر نیاز دارد.
جین لوک لوماهیو می گوید: «اگر ما محتاط نباشیم، خطر آن وجود دارد که افغانستان به یک کشور پراگنده و غرق در جرایم تبدیل شود.»mandegar-3
جین لوک لوماهیو رییس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد که موعد کاریش به پایان می‌رسد، می‌گوید، برای مبارزه با مواد مخدر، افغانستان به کار زیاد و پیگیرانه نیاز دارد.
به گفتۀ وی، تولید مواد مخدر در افغانستان با طالبان، برخی حلقات داخلی و اشخاص ارتباط دارد.
جین لوک لوماهیو افزود، مقدار تریاک تولید شدۀ امسال در افغانستان، حتی از تقاضای مارکیت‌های خارجی نیز بیشتر است.
به گفته وی، در اثر نا آرامی‌های موجود در کشورهای عربی، کمک‌های مالی از این طریق برای طالبان کمتر شده است، روی همین دلیل طالبان مسلح به خاطر تمویل فعالیت‌های‌شان، بیش از هر زمان دیگر بر تولید تریاک اتکا می‌کنند.
رییس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید، برای مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌ها و پروگرام‌های کوتاه مدت در افغانستان نتیجۀ درست نداده است.
جین لوک لوماهیو در مصاحبه با روزنامۀ گاردین گفته است، برای مبارزه با مواد مخدر به تعهدات قوی و شجاعت سیاسی نیاز است و در این زمینه باید از تلاش‌های کسانی حمایت شود که می‌خواهند یک تغییر را وارد کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.