رییس ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست: می‌هراسم به دلیل فاجعۀ محیط زیستی مهاجر شویم

/

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست می‎گوید که اگر وضعیت به همین گونه ادامه داشته باشد، تا چهار پنج سال دیگر، مردم کابل به خاطر محیط زیست مجبور به مهاجرت خواهند شد.
مسوولان این اداره همچنان گفته اند که ادارۀ حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است در برخی از ولایت‌های افغانستان به خاطر حفاظت از محیط زیست، برنامه‌های تازه‌یی را به اجرا بگذارد.
آن‌ها تأکید می‎کنند که تلاش‌های جاری در زمینۀ جلوگیری از آلوده‌گی هوا کافی نبوده و نیاز است تا کارهای بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
این اداره تصمیم گرفته است در همکاری با ادارۀ حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد، برنامه جدیدی را به اجرا بگذارد.
قرار است با تطبیق این برنامه مطالعاتی در خصوص موجودیت ذخایر آب و یخبندان در چهار ولایت مرکزی افغانستان صورت بگیرد.
قرار است این برنامه در ولایت‌های بامیان، بلخ، دایکندی و بدخشان عملی شود.
مصطفی ظاهر رییس ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، روز سه شنبه در کابل گفت که وضعیت فعلی محیط زیست در افغانستان نگران‌کننده است و تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
او گفت: «ما قانون می‌سازیم، ارگان‌های مربوط مطابق قانون آن را باید تطبیق کنند، کابل شهر خورد نیست، کم و بیش شش میلیون نفر در آن زنده‌گی می‌کند، یک شهری که به هفتصد و پنجاه هزار نفر ساخته شده بود؛ (به همین دلیل) ما یک فاجعه سقوط محیط زیست را می‌بینیم، مه یک مثال خوب‌تر از پایتخت افغانستان را دیده نمی‌توانم؛ این یک مثال سقوط محیط زیست است. اگر توجه جدی نشود، نگران هستم که چهار پنج سال بعد مهاجرین محیط زیست شویم.»
از سوی دیگر، داکتر آصف زیدی نماینده ادارۀ محیط زیست سازمان ملل متحد اطمینان داد که کمک‌های آنان با ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان هم چنان ادامه خواهد داشت.
آصف زیدی در ادامه گفت: «این مسوولیت را افغانستان دارد و کشورهای مثل افغانستان هم دارد، به این سرعتی که افغانستان به پیش می‌‎رود، در سکتور محیط باور کنید که هیچ کشور دیگر به این سرعت نرفته است، من بسیار خوش هستم از این تغییری که در افغانستان آماده؛ من قول می‌دهم که در آینده هم کمک خواهیم کرد.»
براساس گزارش ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، این برنامه تا ظرف سه سال آینده به مصرف شش میلیون دالر کمک بانک جهانی به اجرا گذاشته خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.