رییس بانک مرکزی: ۳۰۰ میلیون دالر از قرضه‌های کابل‌بانک به دست نیامده است

/

بانک مرکزی می‌گوید که هنوز هم ۳۰۰ میلیون دالر از قرضه‌های کابل بانک بدست نیامده است.
نورالله دلاوری رییس بانک مرکزی به بست باستان گفته که ۱۷۵ میلیون دالر به صورت نقد و پنجاه میلیون دالر به طور جایداد از قرضه‌های کابل‌بانک به دست آمده، ولی هنوز هم حدود ۳۰۰ میلیون دالر از این پول ها بدست نیامده است.
قربان حقجو رییس هیات عامل اتاق‌ تجارت و صنایع بحران کابل‌بانک را ناشی از ادغام سیستم سنتی و صرافی و سیستم مدرن بانک داری در کشور می‌داند.
وی افزود که سیاسی سازی، از دلایل بوجود آمدن بحران کابل‌بانک بود.
بعد از بحران کابل‌بانک حکومت افغانستان کنترل این بانک را به عهده گرفت و این بانک زیر نام «نوی کابل بانک» به فعالیت‌اش ادامه داد.
وزارت مالیه افغانستان حالا در نظر دارد که نوی کابل بانک را به فروش برساند و از مدتی به این طرف مراسم داوطلبی فروش این بانک آغاز شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :