رییس جمهور به نیروهای امنیتی اعتماد ندارد

ابوبکر صدیق/ شنبه 23 جدی 1396/

رییس‌جمهور غنی در دهمین دور فراغت۴۴۶ تن از افسران پولیس، روز سه شنبه هفتۀ گذشته خطاب به نظامیان کشور گفت: «رییس جمهوری شما مصونیت خود را به کدام قوم، قبیله و یا حزب تسلیم نمی‌کند، بلکه به قوای امنیتی و دفاعی کشور می سپارد».
mandegar-3آقای غنی گفت: «من بالای هرکدام شما اعتبار دارم».
آقای غنی در بخش دیگر از سخنان خود با تشکری از پدران و مادرانی که فرزندانشان را برای سهم گرفتن در نیروهای دفاعی کشور می‌فرستند، گفت: شما در صفوف پولیس از برکت محبت‌والدین تان به وطن آمده‌اید و این محبت باعث آبادی کشور می‌گردد.
اما، این سخنان رییس جمهور با واکنش‌های نیز در رسانه‌های اجتماعی مواجه شد. شماری از کابران صفحات اجتماعی در رابطه به این سخنان رییس جمهور گفته‌اند که آیا رییس جمهور به نیروهای امنیتی اعتماد دارد؟ در صورتی که اعتماد دارد چرا مخافظان ویژۀ او منسوبان قول اردوی عملیات‌های خاص و اکادمی پولیس را پیش از آمدن او حلغ سلاح کردند. برخی‌ها گفته‌‌اند: رییس جمهوری که بالای نیروهای دفاعی و امنیتی خود اعتماد کامل دارد، هیچ‌گاهی گروه‌ محافظان ویژۀ خود برای حلغ سلاح کردن مرکز آموزشی نیروهای امنیتی نمی‌فرستد. رییس جمهور به عنوان سر قومندان اعلی قوای مسلح افغانستان بالای نیروهای امنیتی اعتماد ندارد. آنان می‌گویند که شعارهای که رییس جمهور در ادکامی‌ پولیس سر داد میان‌تهی و عوام فریبانه بود.
این در حالی است که گفته می‌شود، نیروهای محافظت ویژۀ رییس جمهور که به مرکز اکادمی پولیس رفته بودند، تمام منسوبان پولیس را خلع سلاح کرده‌اند. شهروندان این حرکات محافظان ویژۀ رییس جمهور را در برابر منسوبان اکادمی پولیس نشان‌ بی‌اعتمادی آقای غنی به نیروهای دفاعی – امنیتی کشور می‌دانند. نیروهای ویژۀ مخافظت از رییس جمهور یک روز پیش از برگزاری مراسم فراغت افسران به مرکز آکادمی پولیس ملی فرستاده شده بودند تا برای حضور رییس جمهور به این مراسم آماده‌گی ‌بگیرند.
اما، برخی منابع می‌گویند که گارد ویژۀ رییس جمهور منسوبان امنیتی این نهاد را پیش از یک روز خلع سلاح کرده‌بودند و اجازۀ عبور و مرور را برایش‌شان نمی‌دادند.
این در حالی است که چند پیش در دیدار رییس جمهور از فرقۀ عملیات‌های که در آن زمان به قول‌اردو ارتقا کرد، نیز نظامیان کشور با برخوردهای مشابه محافظان ویژۀ رییس جمهور مواجه شده‌‌‌بودند.
یک منبع موثٌق در این رابطه می‌گوید که گارد ویژۀ رییس جمهور (pps ) با منسوبان امنیتی این فرقه نیز برخورد شدید داشت و تمام منسوبان امنیتی این نهاد از طرف محافظان ویژۀ غنی خلع سلاح شد‌ه ‌بودند و هیچ فردی از دروازۀ قول اردو عبور مرور کرده نمی‌توانست.
نیروهای امنیتی – دفاعی کشور بدون تردید که از جایگاه رفیع در میان مردم افغانستان برخورد دار هستند و این در نتیجۀ جافشانی‌های این نیروها است که در خط مقدم جبهه با تروریستان و دشمنان قرار دارند. اما این محبت گلی از باغ آقای غنی و همفکرانش نیست که برای نیروهای دفاعی کشور اعطا شده باشد.
اما، در چنین حالتی رییس جمهور همیشۀ در سخنرانی‌های خویش در مراکز نظامی نیروهای امنیتی – دفاعی کشور به کلمات متصول می‌شود که عوام فریبانه است.
این ادعاها در حالی بیان می‌شود که گارد ویژۀ محافظت از رییس جمهور ( pps ) برای چندمین‌بار از طرف نهادها و شهروندان به رفتار خشن با مردم و حتا رسانه‌ها متهم شده‌اند.
شهروندان می‌گویند که اگر آقای غنی بالای نیروهای امنیتی اعتماد کامل می‌داشت به‌جای خلع سلاح، به تأمین امنیت از طرف آنان پافشاری می‌کرد و در وقت حضور به اکادمی پولیس به‌محافظان ویژۀ خود چنین می‌گفت: « نیاز نیست که دو روز پیش برای تأمین امنیت من و خلع سلاح منسوبان پولیس به آنجا بروید، به وزارت داخله دستور دهید که پولیس خود امنیت ساحه را تأمین کند». اما رییس‌جمهور به‌جای اعتماد به نیروهای امنیتی – دفاعی کشور، بیشتر تأمین امنیت خویش از طرف محافظان ویژۀ خود لازم می‌داند. آگاهان نیز باور دارند که رییس جمهور بالای نیروهای امنیتی اعتماد ندارد. این درحالی ا‌ست که نیروهای دفاعی – امنیتی کشور تنها گزینه‌یی هستند که مردم افغانستان را نسبت به آینده این کشور امیدوار ساخته‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.