رییس جمهور در کنفرانس توسعۀ زراعت: «احمق‌پولی» به همسایه‌ها بــس است

گزارشگر:یک شنبه 2 حوت 1394 ۱ حوت ۱۳۹۴

رییس جمهور می‌گوید، آب‌های افغانستان سال‌هاست که به گونۀ رایگان به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود. اشرف‌غنی که در چهارمین دور از کنفرانس سه روزۀ توسعۀ زراعت صحبت می‌کرد، از این آب‌ها به عنوان «احمق‌پولی» برای کشورهای همسایه یاد کرد.
رییس جمهور غنی می‌گوید که آب‌های کشور باید مهار شده و در اختیار افغانستان باشد. او می‌افزاید که نیازی به مشوره‌های جهانی دربارۀ mandegar-3آب‌های کشور نیست و مهار این ‌آب‌ها در اولویت آنان‌ قرار دارد.
آقای غنی در این کنفرانس از ساخت ۲۱ بند آب خبر می‌دهد و می‌گوید که با مهار آب‌های کشور، زمینه برای استفاده از این آب‌ها مساعد شده و به نحویاز سرازیرشدن سیلاب‌ها نیز جلوگیری خواهد شد.
غنی همچنان می‌گوید که کشاورزان به آینده امیدوار نیستند و فرزند یک کشاورز نمی‌خواهد پیشۀ پدرش را دنبال کند، کشاورزان از تخم‌های اصلاح‌شده مستفید نیستند و آب در وقت مناسب برای کشت‌شان فراهم نمی‌شود. او می‌گوید که به زودی حکومت نقطۀ پایانی برای این مشکلات خواهد گذاشت.
رییس جمهور خاطرنشان کرد که قرار است پس از ماه جوزا بازرگانان روزانه ۶۰۰ تن میوۀ تازه را به خارج صادر کنند. او می‌گوید که تأمین ثبات بدون درنظرداشت زراعت ناممکن است و باید حکومت، شرکت‌های خصوصی و کشاورزان به صورت مشترک در پی توسعۀ کشاورزی باشند.
در این کنفرانس اسدالله ضمیر، وزیر زراعت نیز می‌گوید که تا سال آینده توازن انکشاف زراعتی را میان تمام ولایات ایجاد خواهند کرد و از طریق وسایل ارتباطی کشاورزان را از نرخ و وضعیت آب‌وهوا نیز باخبر خواهند ساخت.
این وزارت قرار است ویدیوهای معلوماتی کشاورزی را تهیه کرده و آن‌ها را برای کشاورزان مناطق ناامن بفرستد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.