رییس جمهور غنی: اتهامات وکلا تعقیب می‌شود

یک شنبه 16 حوت 1394/

محمد اشرف غنی: اتهامات تعقیب می‌شود و هر وکیل و سناتوری که اتهام وارد می‌کند،
باید مصونیت خود را ترک نماید تا اگر اتهامات‌شان موجه نبود، به محکمه پاسخگو باشند

 

رهبران دولت وحدت ملی در دیدار با وکلا و سناتوران زون غرب و جنوب غرب کشور بر هماهنگی میان قوه‌های سه گانۀ دولت تأکید ورزیده‌اند.
براساس خبرنامۀ ارگ، رییس جمهور همکاری و تعادل میان قوه‌های سه گانه کشور را در روشنایی قانون اساسی مهم دانست و افزود که مطابق mandegar-3قانون اساسی کشور هر قوه مستقل می‌باشد اما رعایت مصالح ملی کشور نیازمند هماهنگی میان آن‌هاست.
رییس جمهور کشور گفت که من منحیث رییس قوه سه گانه متعهد هستم تا هر سه قوه کشور را یکسان ببینم و فضای هماهنگی و همکاری را میان آن‌ها ایجاد نمایم. وی افزود که نشست‌های مشترک تعقیبی و مشورتی وکلا، سناتوران و اعضای کابینه برای ایجاد همکاری و هماهنگی مهم است.
محمد اشرف غنی خطاب به اعضای شورای ملی گفت که با وجود مشکلات، حکومت توانست بر اساس تعهدات صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای بین‌المللی، ۲۲ در صد عواید خود را افزایش دهد.
رییس جمهور گفت که در سال نو، کنفرانس وارسا چارچوب تعهدات چهار ساله بین المللی برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و کنفرانس بروکسل چارچوب تعهدات چهار ساله جامعه جهانی در زمینه های انکشافی و اجتماعی با افغانستان را مشخص خواهد کرد.
در این نشست، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه نیز صحبت کرد و تدویر این نشست‌ها را فرصت خوبی در راستای حل مشکلات دانست.
وی گفت که وعده ما این است که در پاسخگویی به خواست‌های شما در مطابقت به امکانات دولت در کنارتان باشیم. وی افزود اگر با حفظ استقلال هر سه قوه در هماهنگی کار ننماییم، مشکلات بیشتر می‌گردد.
سپس، وکلا و سناتوران زون غرب و جنوب غرب کشور خواست‌ها و پیشنهادات موکلین شان را در عرصه‌های مختلف از جمله بهبود وضعیت امنیتی، احداث سرک‌ها، توجه به معارف و خدمات صحی، اصلاحات در نهادهای اداری، جلوگیری از غصب زمین، ازدیاد در تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی، اعمار بندهای برق و آبگردان، توجه به زراعت و جنگلات، جلوگیری از فساد اداری، ایجاد زمینه‌های شغلی به جوانان، توجه به معتادین مواد مخدر، ایجاد پوهنتون ها و میدان‌های هوایی و استفاده از کدر های تحصیل کرده در ادارات دولتی مطرح کردند.
رییس جمهور پس از استماع خواست‌ها و پیشنهادات وکلا و سناتوران زون غرب و جنوب غرب کشور گفت که ما باید مشکلات مردم را تشخیص کنیم و راه حل های مناسب را برای آن جست‌وجو نماییم.
رییس جمهور کشور گفت که در قسمت ولایات مربوطه تان پیام‌های شما واضح بوده و با تدویر این نشست ها، چارچوب همکاری با وزارت خانه ها ایجاد گردید.
محمد اشرف غنی با اشاره به اتهامات وکلا و سناتوران بالای بعضی از مسوولین محلی گفت که اتهامات تعقیب می‌شود و هر وکیل و سناتوری که اتهام وارد می‌کند باید مصونیت خود را ترک نماید تا اگر اتهامات‌شان موجه نبود، به محکمه پاسخگو باشند.
رییس جمهور خطاب به وکلا و سناتوران گفت که به صورت دوامدار در هر دو ماه نشست های برای تعقیب مسایل که مطرح می کنید، با شما خواهم داشت.
رییس جمهور در اخیر سخنانش ضمن اینکه تدویر این چنین جلسات را به خیر کشور دانست، گفت که در جریان سال نو با بزرگان و متنفذین تمام ولایات کشور به طور جداگانه دیدار خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.