رییس جمهور غنی: برخی همسایه‌ها تروریست می‌فرستند ترکمنستان دست همکاری می‌دهد

یک شنبه 22 قوس 1394/

رییس‌جمهور غنی دیروز در کنفرانس «پالیسی‌های بی‌طرفانه، همکاری‌های بین المللی در عرصه صلح، امنیت و پیشرفت» که با حضور سران کشورهای منطقه در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان دایر گردید، ضمن ستایش از همسایه‌گی خوب ترکمنستان گفت که شماری از همسایه‌ها به جای افزایش همکاری و کمک، تروریزم صادر می‌کنند و بر عکس ترکمنستان دست همکاری پیش کرده است.
mandegar-3رییس جمهور غنی در این کنفرانس سخنرانی کرد و گفت: کشور ترکمنستان برای افغانستان همسایگی خوب را اثبات نموده است.
اشرف غنی علاوه نمود که پالیسی ترکمنستان برای تحکیم رابطه با همسایه‌ها مثال خوبی برای کشور های منطقه و فراتر از آن است که چگونه با بی‌طرفی و تمرکز بر همکاری، منجر به رشد اقتصادی می گردد.
او خاطر نشان کرد که ما به دو فرضیه مواجه هستیم، یکی یأس، نا امیدی و فقر و فرضیۀ دومی فرصت ها و امیدواری برای تقویت روابط و افزایش همکاری ها می باشد.
براساس خبرنامۀ ارگ، آقای غنی گفت، پالیسی بی طرفی ترکمنستان زمینه را برای تأمین صلح و ثبات در منطقه مساعد ساخت و برگزیدن این پالیسی باعث شد که این کشور دست آوردهای زیادی داشته باشد.
رییس دولت وحدت ملی تصریح کرد که ترکمنستان امروز بجای اینکه کمک بخواهد، برای دیگران کمک و مساعدت می نماید.
رییس جمهور غنی افزود که روابط ما با ترکمنستان به مثابه کشور همسایه و دوست از لحاظ تجارت، مفکوره های فرهنگی و عنعنوی دیرینه است، و با استفاده از فرصت ها می خواهیم این رابطه را بیشتر تقویت نماییم.
همچنان رییس جمهور یکجا با سران کشورهای منطقه در مراسم بیستمین سالگرد بی طرفی ترکمنستان اشتراک نمود و به پای بنای تاریخی بی طرفی آن کشور اکلیل گل گذاشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.