رییس حکومت وحدت ملی: بـه طالبـان دفتـر می‌دهیـم

۲۱ دلو ۱۳۹۷

محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی می‌گوید، کسانی که ادعا می‌کنند کرسی ریاست‌جمهوری را قربانی صلح می‌کنم، بایدبدانند که این کرسی جایداد پدری نیست، بلکه امانت مردم افغانستان است.

او در جریان سفر خود به ولایت ننگرهار در یک نشست با بزرگان این ولایت گفت برخی از همسایه‌ها می‌گویند که افغانستانی بدون اشرف غنی می‌خواهیم، اما آنان از غنی نه بلکه از تدبیر مردم این کشور هراس‌ دارند. mandegar
به گفتۀ رییس حکومت وحدت ملی: «ما یک ملت واحد هستیم و افغانستان براساس کدام قرارداد خارجی به وجود نیامده، بلکه با قیمت خون مردم این کشور بدست آمده و آن را با خون حفظ می‌کنیم».
او در نشست دیروز تأکید کرد که اگر طالبان برای مذاکرات صلح به کابل بیایند، حاضراست برای شان دفتر بدهد و هم‌چنان امنیت شان را تامین کند.
این در حالی است که به روز پنج‌شنبه هفتۀ پیش نیز او گفته بود کسانی که در مقابل دولت افغانستان دست به سلاح می‌برد، دشمن است و نابودش کنید.
به گفتۀ آقای غنی: «کسانی که در مقابل دولت افغانستان دست به سلاح می‌برد، دشمن است و نابودش کنید. من از جملۀ کسانی نیستم که یک روز آنان را دوست می‌خوانند و روز دیگر دشمن، زیرا تعریف من از دشمن واضح است و اعمال‌شان ثابت می‌سازد که دشمن اند».
محمداشرف غنی در حالی گفته است در صورتی که طالبان برای مذاکرات صلح به کابل بیایند، برای شان دفتر می‌دهد که یکی از خواست طالبان در نشست مسکو این بود که برای‌شان یک دفتر سیاسی باز شود تا آنان یک آدرس واضح برای گفت‌وگوهای صلح داشته باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.