رییس مجلس به حکومت: خطوط اساسی سیاست خارجی را تدوین کنید

یک شنبه 10 عقرب 1394/

رییس مجلس نماینده‌گان می گوید در نبود خطوط سیاست خارجی، مجلس نمی‌تواند در خصوص مسایل ملی و بین المللی موضع‌گیری کند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس بار دیگر از حکومت وحدت ملی خواست که خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را تدوین و جهت تصویب به مجلس نماینده‌گان بفرستد.
mnandegar-3آقای ابراهیمی افزود: «از آغاز دوره شانزده هم مجلس تاهنوز طی مکاتب متعدد از حکومت خواسته ایم که خطوط اساسی سیاست خارجی دولت را به مجلس بفرستد؛‌ اما متاسفانه تاهنوز نفرستاده است».

به گفته وی، مجلس بدون خطوط اساسی نمی‌تواند در مسایل ملی و جهانی موضع گیری کند.
این در حالی است که برخی نماینده‌گان اظهارات اخیر نواز شریف در مورد صلح افغانستان را محکوم کرده بودند و از مجلس خواستند که در این مورد موقف گیری جدی داشته باشد.
نواز شریف در سفرش به امریکا گفته بود که همزمان نمی تواند هم طالبان را به صلح دعوت کند و هم آنان را بکشد.
این اظهارات نواز شریف واکنش‌های تندی را در داخل افغانستان داشت؛‌ اما حکومت یا مجلس به صورت رسمی در این خصوص موقف گیری نکردند.
در همین حال، برخی اعضای دیگری مجلس می‌گویند که پارلمان به دلیل تعصبات قومی نمی‌تواند کار موثری را انجام دهد.
عبدالرووف انعامی منشی مجلس گفت: نقطه ضعف پارلمان که حکومت نیز آنرا دریافته و از آن استفاده می کند، دامن زدن به تعصبات قومی در میان نماینده‌گان است.
آقای انعامی افزود: «بعضی سیاسیون از افغانستان نیستند؛ و آنان مسایل را به بیرون می برند و کشورهای همسایه فکتور تعصبات را من حیث نعمت شماریده و کشور ما را به اسارت می گیرند».
از سویی هم، برخی نماینده‌گان مجلس از تقرری مشاوران با مزدهای گزاف در حکومت به شدت انتقاد دارند.
آنان می گویند که مجلس باید با اعمال صلاحیت خود، جلو این گونه تقرری های فساد را بگیرند.
نظیفه ذکی عضو مجلس به عنوان مثال گفت: « در وزارت تجارت یک نفر ۱۲ پاس را به عنوان مشاور ارشد با معاش ۲۵۰ هزار افغانی و شخصی دیگر را با ۱۰۰ هزار افغانی معاش منحیث سرپرست ریاست دفتر استخدام شده است».
از سویی هم، صالح محمد صالح دیگر عضو مجلس گفت: « رای دادن و اتهام وارد کردن بالای وزرا حیثیت و اعتماد مجلس را پایین آورده اند؛‌ مجلس در شرایط فعلی اگر می‌خواهد کاری برای کشور انجام دهد باید از صلاحیت نظارتی خود استفاده کند».
آقای صالح نیز رییس جمهور را مبنی بر این که هرگاه کسی به ویژه به نام مجاهدین صدای اعتراض خود را بلند می‌کند، آقای غنی فردای آنروز معترض را به پست بلند دولتی معرفی می‌کند.
او این مساله را باج‌دهی خواند و خطاب به رییس‌جمهور تاکید کرد که مردم برای این کار به شما صلاحیت نداده است.

اشتراک گذاري با دوستان :