رییس مجلس: نواندیـش دیگـر شهـردار نیـست

سه شنبه 23 ثور 1393/

شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان طی یک پیشنهادی از همصنفی‌های متحصن‌شان در مقال شهرداری کابل خواستند به تحصن شان پایان دهند و اسناد آقای نو اندیش را به دادستانی واگذار کنند.
به باور نماینده‎گان، رییس‌‎جمهور کرزی از شهردار کابل حمایت کرده و آقای کرزی در صدد مصروف نگهداشتن مجلس با موضوعات خورد و کوچک است.
جلسۀ دیروز مجلس به تحصن نماینده‎گان در مقال شهرداری کابل اختصاص یافته بود.mnandegar-3
مجلس پس از بحث‌های زیاد، به این تصمیم رسید که تحصن نماینده‎گان در مقابل شهرداری کابل را پایان دهد.
اسدالله سعادتی یک عضو مجلس گفت:» راه حل مساله شهردار این است که نماینده‎گان محترم اسناد دقیق از فساد شهردار را به مردم برسانیم و از اتهامات فرافکنی که به نماینده‎گان بسته شده را نیز به مردم برسانیم و این وظیفه ماست».
بحث امروز مجلس، به تنش میان نماینده‎گان کشانده شد.
برخی از نماینده‎گان، رییس جمهور و دادستان کل را در حمایت از شهردار کابل متهم کردند؛ اما برخی دیگر خواست نماینده‎گان متحصن را بی‌جا یاد کردند.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس، پس از بحث‌ها و پیشنهادات نماینده‎گان مبنی بر ختم این قایله، پایان تحصن نماینده‎گان در مقابل شهرداری کابل را اعلام کرد.
آقای ابراهیمی افزود: تحصن اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس یک حرکت مدنی و نتایج بررسی‌های این کمیسیون بود.
ابراهیمی بیان داشت: بر اساس قانون اساسی تمامی مسوولان حکومت در برابر ملت پاسخگو هستند و عدم حضور شهردار به مجلس بی‌احترامی او به خانه ملت است.
رییس مجلس تصریح کرد: از نظر مجلس، سر از امروز آقای نواندیش به دلیل بی‌احترامی به خانه ملت دیگر شهردار کابل نیست.
ابراهیمی گفت: « ما به نمایندگی مجلس می‌رویم خیمه تحصن کننده‌ها را جمع می‌کنیم و مسوولیت بعدی بررسی اسناد شهردار کابل بردوش سارنوالی و حکومت است که با این قضیه چگونه برخورد می کنند».
او حکومت را در گذشته نیز به نقض مصوبات مجلس متهم کرد.

 

اشتراک گذاري با دوستان :