رییس پارلمان آلمان: اسلام بخشی از سرزمین ما است

گزارشگر:یک شنبه 12 حمل 1397 ۱۱ حمل ۱۳۹۷

mandegar-3در بحث در باره اسلام، ولفگنگ شویبله رییس پارلمان آلمان فدرال نیز موضع گیری کرد. او گفت که در این میان اسلام بخشی از آلمان است. او همزمان در برابر یهودی ستیزی هشدار داد.
ولفگنگ شویبله رییس پارلمان آلمان فدرال در ارتباط با تعلق داشتن اسلام به آلمان، به روزنامه های گروه رسانه یی فونکه گفت گه نمی توان مسیر تاریخ را متوقف کرد.
رییس پارلمان آلمان فدرال به این ترتیب مانند انگلا مرکل صدراعظم این کشور نیز از اظهارات هورست زیهوفر وزیر داخله و میهن این کشور فاصله گرفت.
شویبله تاکید کرد، این واقعیت را که اسلام در این میان بخشی از آلمان است، باید همه نزد خود مطرح کنند.
هورست زیهوفر وزیر میهن و داخله آلمان به تازگی ها گفت که اسلام به آلمان تعلق ندارد، اما او افزود، مسلمانانی که در این اینجا زندگی می کنند، «طبعاً» به این کشور تعلق دارند.
«وظیفه بسیار عظیم»
رییس پارلمان آلمان فدرال گوشزد کرد که اینجا باید نزد مسلمانان روشن باشد که در کشوری زندگی می کنند که از سنن و عنعنات مسلمان ها متاثر نیست و به همین ترتیب «باقی جمعیت این کشور باید بپذیرند که در آلمان یک بخش رو به ازدیاد مسلمانان وجود دارند.»
وزیر مالیه پیشین و رییس کنونی پارلمان فدرال افزود که حالا به همبستگی اجتماعی و قاعده های نیاز است که بر مبنای ارزش های قانون اساسی استوار باشد. شویبله یادآور شد که مسأله بر سر همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل در برابر تفاوت های (اجتماعی) است. او در ادامه گفت: «این یک وظیفه عظیم شکل دادن [به جامعه] است. یک جامعه آزاد و لیبرال فقط زمانی با ثبات می ماند که در آن به پیمانه کافی تعلقات و همچنان الفت، وابستگی و محبت وجود داشته باشد.»
در آلمان حدود ۵،۴ میلیون مسلمان زندگی می کنند. شویبله به این پرسش روزنامه های گروه رسانه یی فونکه که آیا مسلمانانی نیز به آلمان تعلق دارد که دین شان را بالا تر از قانون اساسی قرار می دهند، جواب داد: انسان های با تعلقات کاملاً متفاوت دینی، قاعده های این کشور را نمی پذیرند؛ «به این دلیل ما پولیس، نظام قضایی و حتی زندان داریم.» اما «طبعاً» قانون شکنان و زندانیان نیز به آلمان تعلق دارند.
تأکید بر مبارزه علیه یهودی ستیزی
رییس پارلمان آلمان فدرال برای مبارزه قاطعانه علیه یهودی ستیزی فزاینده فراخوانده گفت که این پدیده با مهاجرت و نیز با دامن زدن به نفرت در برابر اسرائیل توسط نیروهای افراطی از جهان اسلام بار دیگر تقویت می یابد. به قول شویبله این امر نشان می دهد که وظیفه جامعه های آزاد تاچه حدی بزرگ است. شویبله توضیح داد که دستاورد های مانند تسامح و آزادی دینی را باید تحت شرایط سریع متغیر و مهاجرت عظیم عملی کرد.
این سیاست مدار از حزب دموکرات مسیحی آلمان تاکید کرد که اما یهودی سیتزی مشکل ویژه مسلمانان نیست.
شویبله نفرت رو به افزایش علیه یهودی ها را «آزمون سخت برای دموکراسی های غربی» خوانده تاکید کرد که آلمان یهودی ستیزی را کمتر از هر کشوری دیگری تحمل می کند. او افزود: «مبارزه علیه یهودی ستیزی دقیقاً به اجماع تاسیس جمهوری فدرال آلمان تعلق دارد.»

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.