رییس پیشین سازمان سیا در اسلام آباد: پاکستان خطرناک‌ترین کشور برای جهان است

شنبه 30 دلو 1395/

mandegar-3روزنامۀ هیندیان اکسپرس، از قول کیف هالبریت رییس پیشین سازمان سیا در پاکستان گزارش داده است که پاکستان احتمالاً خطرناک‌ترین کشور برای جهان است. با اسناد به پتانشیل اقتصاد شکننده، رشد سریع نفوس وگروه‌های خطرناک و تروریسم در این کشور، سقوط این آن پیامد ناگوار برای جهان دارد.
هالبریت بیان کرده است که شکست پاکستان پیامد ناگوار برای جهان دارد، پاکستان بسان بانک بزرگی است که به شکست نزدیک می‌باشد و شکست آن بسیار مصبیت‌بار است. به‌خاطری‌که شکست یک بانک، اقتصاد عالی یک کشور را متضرر می‌سازد.
ما مشکل بزرگی در افغانستان داریم؛ کشوری که ۳۳ میلیون نفوس دارد، اما پاکستان با نفوس ۱۸۲ میلیونی با بیش از پنج برابر افغانستان عین مشکل را دارد.
پاکستان کشوری با اقتصاد شکننده، رشد سریع تروریسم و داشتن انبار اسلحه‌اتمی، ششمین کشور پرنفوس با نرخ بالای تولد در جهان، جای نگرانی است.
به گفتۀ این مسوول پیشین اسخباراتی امریکا، پاکستان کشور خطرناک در جهان نیست، احتمالاً خطرناک‌ترین کشور برای جهان است. در اینجا برخی از اهرم‌‌هایی وجود دارد که با تعقب و راه اندازی یک راهبرد آن را مهار می‌سازند. امریکا برای پاکستان میلیون‌ها دالر هزینه کرد به‌خاطری که کابوس سقوط پاکستان بیشتر از سایر کشورها دامن‌گیر جهان بود. ما تلاش خود برای پاکستان ادامه می‌دهیم تا آن کشور به کامیابی دسترسی پیدا کند.
هم‌چنان، در افغانستان تلاش‌های و کمک‌ها ما ادامه داد تا این کشور به دست طالبان سقوط نکند. ما تلاش می‌کنیم تا افغانستان یکبار دیگر به لانۀ امنی برای تروریستان تبدیل نشود تا از آنجا برنامۀ حمله در برابر غرب طرح و عملی نشود. در حالی که اگر ما توقف کنیم، امریکا قربانی مرگ خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.