رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی: حکومت گامی در راستای عملی‌کردن پیشنهادهای ما برنداشته است

شنبه 14 قوس 1394/

رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان با اشاره به پیشنهادات این کمیسیون اعلام کرد که دولت وحدت ملی نخستین بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را نیز اجرایی نکرده است.
شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان به جمهور نیوز گفته است که کار این کمیسیون در حال پایان یافتن است اما دولت mandegar-3در اجرای قوانین و پیشنهادات این کمیسیون گام عملی برنداشته است.
در نخستین بسته کمیسیون اصلاحات نظام انخابات افغانستان، تشکیل کمیته گزینش جزء شرایطی بود که هنوز اجرایی نشده است.
مقامات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌گویند که بیش از یک ماه از زمان این بسته پیشنهادی به دولت می‌گذرد اما این پیشنهادات اجرایی نشده‌اند.
شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصلاحات نظام انتخابات افغانستان در این باره گفت که اگر کار کمیته گزینش آغاز نشود و تاریخ انتخابات پارلمانی نیز مشخص نشود با چالش‌های بیشتری روبرو خواهیم شد.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان نیز با انتقاد به دولت اعلام کردند که افرادی در «اداره امور» مانع اصلاحات در نظام انتخاباتی این کشور هستند.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان دو هفته قبل، به دولت یک هفته برای گزینش اعضای این کمیته مهلت داده بود.
این در حالی است که برخی مقامات دولتی عدم معرفی نماینده‌گان فعالان جامعه مدنی این کشور را به کمیته گزیش مانع دیرکرد می‌دانند.
اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در بازگشت از سفر اروپایی خود سرنوشت کمیته گزینش را مشخص خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.