رییس کمیسیون انتخابات: «بـی‌طرف» و «امـانت‌دار» می‌مانیـم

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۲۴ سرطان ۱۳۹۸

مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که متعهد به برگزاری انتخابات شفاف و سالم اند.
حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید که مسوولیت‌های‌شان را تا کنون با توجه به اصل «بی‌طرفی» و «امانت‌داری» انجام داده‌اند. بانو نورستانی افزود که وقتی مسوولیت ریاست کمیسیون انتخابات را به عهده گرفت، این نهاد با مشکلات زیادی سردچا بود.
mandegarرییس کمیسیون انتخابات که دیروز در مراسم سپردن اعتبارنامه به نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری صحبت می‌کرد، بیان داشت که مکلفیت‌های‌شان در روشنایی قانون انجام خواهند داد. او به مردم و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تعهد سپرد که کاری‌های‌شان را با رعایت «بی‌طرفی»، «شفافیت»، «امانت‌داری» و «صداقت» انجام خواهند داد.
از سوی هم، عصمت‌الله مل، معاون کمیسیون انتخابات در این نشست در مورد فعالیت‌های این نهاد معلومات داد. آقای مل گفت که کمیسیون مطابق طرح تعدیل قانون انتخابات قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولسوالی‌ها با سیستم «MDR» یا «نماینده‌گی چندبُعدی» برگزار شود.
معاون کمیسیون انتخابات افزود که برای تأمین «شفافیت»، «سرعت» و «دقت» در روند انتخابات، مطالعه و بحث‌هایی روی چگونه‌گی استفاده از تکنالوژی در انتخابات را در دستور کار خود قرار داده و تصمیم گرفته که در روز انتخابات از سیستم بایومتریک به گونه‌یی استفاده شود که فهرست الکترونیکی رأی‌دهنده‌گان در ماشین‌های بایومتریک ثبت شود و پس از وارد کردن مشخصات رأی‌دهنده، محل رأی‌دهی و پس از رأی‌گیری، عکس فورمه و فورمۀ نتایج خانه‌پُری شده به کمیسیون فرستاده شود.
این مقام کمیسیون انتخابات می‌گوید که کارشیوۀ جدیدِ و ویژۀ استخدام کارمندان دایمی برای این نهاد ساخته اند که بربنیاد آن، حدود ۱۹ بست رتبه اول و دوم در دفاتر مرکزی و ولایتی این کمیسیون به رقابت رفت و جهره‌هایی استخدام گردیدند. او گفت که در روند نام‌نویسی تقویتی برای انتخابات ریاست جمهوری در ۳۳ ولایت، ۳۱۸۲۲۸ تن و در ولایت غزنی، ۲۴۵۱۱۳ تن نام‌نویسی کردند.
عصمت‌الله مل اظهار داشت که وزارت مالیه موافقت کرده است که بخشی از بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را می‌پردازد. آقای مل بیان داشت که بخش دیگر از بودجۀ برگزاری انتخابات را حامیان افغانستان از طریق UNDP می‌پردازند.
معاون کمیسیون انتخابات تصریح کرد که این نهاد به لحاظ بودجه‌یی و طی مراحل برنامه‌ها، لایحه‌ها، کارشیوه‌ها و منابع انسانی «آمانده‌گی عام و تام» دارد تا انتخابات را به موقع برگزار کند. او از نامزدان خواست تا به خاطر تأمین شفافیت، از روند برگزاری انتخابات نظارت کنند.
عصمت‌الله مل در اخیر سخنانش گفت که اعتبارنامه‌های نامزدان همچنان مجوز اخذ کارت شناسایی برای ناظران نامزدان نیز می‌باشد. به گفتۀ مل، مجموعۀ لایحه‌ها و کارشیوه‌های مصوب کمیسیون انتخابات نیز به نامزدان توزیع می‌شود تا نامزدان کارهای و فعالیت‌های‌شان را بربنیاد آن عیار سازند و نیز اجراات کمیسیون را در روشنایی آن تحت نظارت داشته باشند.

نجرابی اعتبارنامه نگرفت
در این میان، غلام فاروق نجرابی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواست اعتبارنامۀ کمیسیون انتخابات را بگیرد. آقای نجرابی در نشست دیروز وقتی مسوولان کمیسیون نامش را خواندند تا اعتبارنامه‌اش را دریافت کند، گفت که «اوضاع برگزاری انتخابات نامساعد» است.
آقای نجرابی افزود، تازمانی که ادارۀ موقت ایجاد نشود، انتخابات ریاست جمهوری، افغانستان را به بحران می‌برد. آقای نجرابی می‌گوید که اگر در چنین شرایطی انتخابات برگزار شود، فقط می‌تواند بقای حکومت غنی را تضمین کند.

بودجۀ انتخابات تصویب شد
همزمان بااین، مسوولان در کمیسیون انتخابات از تصویب شدن بودجۀ برگزاری انتخابات از سوی حکومت و جامعۀ جهانی خبر می‌دهند. این کمیسیون روز گذشته با نشر خبرنامه‌یی گفتند که بودجۀ مورد نیاز انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۲۰ ماه سرطان منظور شده است.
در خبرنامۀ کمیسیون انتخابات آمده است که از مجموع ۱۴۹ میلیون دالر بودجۀ انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، ۹۰ میلیون دالر آن از سوی دولت و ۵۹ میلیون دالر دیگر از سوی جامعۀ جهانی تأمین می‌شود.
مسوولان کمیسیون انتخابات همچنان از نهادهای داخلی و بین‌المللی و مردم خواسته است تا «وجایب ملی، قانونی و اخلاقی» خویش را در روند انتخابات ادا کرده و کمیسیون‌های انتخاباتی را در امر برگزاری انتخابات شفاف همکاری‏ کنند. گفتنی است که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری در ۶ میزان سال روان برگزار شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.