رییس کمیسیون انتخابات «بیاب» شد

/

سه شنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۴

 

mnandegar-3رییس کمیسیون انتخابات که در جلسۀ دیروز مجلس نماینده‏‎گان فراخوانده شده بود، می‌گوید که از لحاظ تخنیکی این کمیسیون آماده است انتخابات پارلمانی را برگزار کند؛ اما این کمیسیون امکانات مالی در اختیار ندارد و تمویل کننده‌گان خارجی نیز پول نمی‌دهند.
در ابتدای جلسۀ دیروز، برخی نماینده‏‎گان مجلس به شدت با حضور یوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات در مجلس مخالفت کردند و جلسه بیش از نیم ساعت به تشنج گرایید.
نماینده‏‎گان مخالف می‌گفتند که کمیسیون انتخابات به دلیل تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری که برآیندی نداشت و این که انتخابات گذشته کشور را به سوی بی ثباتی و رکود اقتصادی سوق داد، مشروعیت خود را از دست داده و نباید با حضور به مجلس به این کمیسیون مشروعیت دوباره داده شود.
آنان نورستانی را فردی بی‌کفایت و مفلوک خواندند.
اما نمایندهای موافق می‌گفتند تا زمانی‌که قانون انتخابات تعدیل نشود، کمیسیون از لحاظ قانونی مشروعت دارد و برای مجلس پاسخگوست.
اعتراض نماینده‏‎گان سبب قطع نشرات زنده جلسه مجلس شد و سپس در یک رای گیری، معاون اول مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت اعلام کرد که اکثریت نماینده‏‎گان با حضور آقای نورستانی موافق اند.
سپس احمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی دعوت شده بود به شرح چالش های فرا روی این روند پرداخت.
آقای نورستانی گفت: کمیسیون انتخابات تا هنوز دوبار طرح های پیشنهادی اش را به ریاست جمهوری ارایه کرده است؛ اما رییس جمهور پاسخ مثبتی نداده و گفته است که «فعلا منتظر باشید».
به گفته وی، تا هنوز مصارف انتخابات های گذشته توسط منابع خارجی تامین شده و حکومت نتوانسته تمویل انتخابات را خود تامین کند.
رییس کمیسیون انتخابات خاطرنشان کرد: « کشورهای تمویل کننده در جریان هفته های گذشته، از قطع کمک های شان خبر داده است و این مساله برگزاری انتخابات را با چالش جدی مواجه کرده و این ما ناچار هستیم حدود ۸۵۰ کارمند مسلکی خود را که صدها هزار دالر برای ارتقای ظرفیت آنان مصرف کرده ایم از دست بدهیم و در این صورت انتخابات شفاف هم برگزار نمی شود».
به بیان وی، پیش از این، تمویل کننده های خارجی گفته اند که پول های در نظر گرفته شان برای انتخابات پارلمانی در تفتیش «بیهوده» انتخابات ریاست جمهوری مصرف شده است.
آقای نورستانی توضیح داد که کمیسیون انتخابات هم اکنون نیز برای برگزاری انتخابات پارلمانی از لحاظ تخنیکی آمادگی دارد و در صورتی که مصارف آن تامین گردد تا ۶ ماه آینده یا قبل از زمستان انتخابات پارلمانی را برگزار خواهد کرد.
او بیان داشت: « اگر انتخابات پارلمانی برگزار نشود و این که مشروعیت آینده اعضای پارلمان چه خواهد شد؛ ما جوابگو نیستیم و باید حکومت به آن پاسخ دهد».
در همین حال، ظاهر قدیر معاون اول مجلس گفت: « بر اساس قانون انتخابات تا نماینده‏‎گان جدید معرفی نشده، اعضای فعلی مجلس به کارشان ادامه می‌‌‌دهند و مجلس از لحاظ قانونی نیز مشروعیت دارد».
یکی از مواد توافقنامه سیاسی که بر اساس آن حکومت وحدت ملی تشکیل شد، ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است تا این کمیسیون در نظام انتخاباتی اصلاحات همه جانبه وارد کند؛ اما این کمیسیون نیز با گذشته حدود ۷ ماه از دوره کار حکومت به کارش آغاز نکرده است.

 

اشتراک گذاري با دوستان :