رییس کمیسیون تدارکات ملی: از ناتوانی ادارات به بینی رسیده‌ایم/مجلس: شانزده درصد مصرف بودجۀ انکشافی اسف‌بار است

گزارشگر:یک شنبه 21 جوزا 1396 ۲۰ جوزا ۱۳۹۶

مجلس نماینده‌گان پنج وزیر کابینه و رییس کمیسیون تدارکات ملی را در پیوند به عدم قرارداد پروژه های انکشافی سال جاری مالی استجواب کرد.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و یما یاری رییس کمیسیون تدارکات ملی در نشست روز شنبه (۲۰ جوزا) mandegar-3از سوی مجلس نماینده‌گان استجواب شدند. مقام‌های وزارت انرژی و آب و فوایدعامه هم در نشست دیروز مجلس حضور نیافته بودند.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان با انتقاد از واحدهای بودجه‌یی مستقل حکومتی گفت که تا هنوز نیمی از سال مالی می‌گذرد ولی کار بسیاری از پروژه‌های انکشافی تا هنوز شروع نشده است.
آقای ابراهیمی یاد آور شد که هم اکنون شش ماه از سال مالی ۹۶ می‌گذرد، ولی ۱۳ درصد بودجه انکشافی تا هنوز مصرف شده است که به شدت اسف‌بار است.
صدیق احمد عثمانی دیگر عضو مجلس هم گفت که قرارداد بسیاری از پروژه‌های انکشافی تا هنوز از کمیسیون تدارکات ملی پاس نشده است؛ مسوولان باید پاسخ دهند که چرا و چگونه این کار صورت نگرفته است.
یما یاری رییس کمیسیون تدارکات ملی با اشاره به این‌که هیچ قراردادی از پیش او به صورت غیر قانونی رد نمی‌شود گفت: “ما هم از عدم مسولیت‌پذیری ادارات دولتی (در امر قراردادها) به بینی رسیده‌ایم، از یک پروژه بزرگ یک ورق اسناد به ما فرستاده‌اند؛ ما چگونه یک پروژه را بر اساس یک ورق به قرارداد بدهیم”.
آقای یاری افزود که ادارات دولتی به دلیل عدم ظرفیت نمی‌توانند قرارداد پروژه های‌شان را آماده کنند. به گفته وی، در برخی وزارت‌ها “اصلاً ظرفیت برای ترتیب و تنظیم قرارداد وجود ندارد”.
به گفته او، از ۹۰۰ پروژه‌یی که باید از طریق تدارکات ملی به قرارداد داده شود، تنها قرارداد ۲۹۴ پروژه‌اش منظور شده و متباقی به حالت خود باقی مانده است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه نیز گفت که مسوولان وزارت مالیه و سایر وزارتها در چوکاتی یک کمیسیون، پروژه‌ها را بررسی می‌کنند و با تهیه فهرست به مشکلات پروژه‌ها رسیده‌گی خواهند کرد.
آقای حکیمی نیز عدم ظرفیت در نهادها بودجه‌یی را از چالش‌های اصلی فراراه قرارداد پروژه‌های عنوان کرد و گفت که تا امروز ۲۰ جوزا (۱۵.۵) درصد بودجه انکشافی به مصرف رسیده است.
وزرای اقتصادی و عدلیه نیز با اشاره به این که تطبیق پروژه‌های انکشافی به آنان مربوط نمی شوند، اما بخاطر فراهم آوری تسهیلات از جمله ترتیب قوانین همکار هستند.
مجلس نماینده‌گان از این نگران است که بودجه انکشافی کمتر از حد انتظار به مصرف برسد.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان پاسخ این مسولان را قناعت بخش ندانسته و یاد آور شد که وزارت های که پروژه های انکشافی بیشتر به آنان مربوط می شوند، شرکت ندارند و ادامه نشست امروز مشکل را برطرف نمی سازد.
آقای ابراهیمی یاد آور شد که مجلس نماینده‌گان سال گذشته ۱۷ وزیر را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی استیضاح و ۷ تن آنان را رد صلاحیت کرد و مجلس، امسال هم موضوع مصرف بودجه را جدی می گیرد زیرا، عدم مصرف آن در بدتر شدن اوضاع اقتصادی مردم تاثیر منفی بر جا می گذارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.