رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی برکنار شد

۲۸ حمل ۱۳۹۶

محمد قاسم هاشم‌زی، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی اعضای این کمیسیون برکنار شد.
یک منبع در این کمیسیون گفته است که اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در غیاب رییس این کمیسیون رأی‌گیری کردند که در نتیجه آقای هاشم‌زی سبک‌دوش شد.
MANDEGARاین منبع از ارایه جزییات در مورد علت برکناری رییس کمیسیون خودداری کرد، اما گفته می‌شود که آقای هاشم‌زی به علت اقدام‌های خلاف قانون اساسی برکنار شده باشد.
براساس قانون، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی حکومت پیشنهاد و از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد به دست می‌آورند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.