زخمی شدن پنج تن در پروان

5 حمل 1393/

mnandegar-3بر اثر درگیری محلی در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان، پنج نفر از باشندگان آن زخمی شدند.
سیف الله بیدار ولسوال کوه صافی ولایت پروان امروز به خبرگزاری جمهور گفت: « صبح امروز(دیروز) بر اثر درگیری میان باشنده گان قریه غفورخیل ولسوالی کوه صافی و نیازی ولسوالی بگرام در منطقه پاکستانک پنج تن از باشنده گان قریه غفورخیل ولسوالی کوه صافی زخمی شدند».
بگفته آقای بیدار، سرازیر شدن سیلاب ها در دو طرف کنار دریا که زمین های باشنده گان غفورخیل و نیازی ولسوالی کوه صافی و بگرام در این ساحه قراردارد باعث این نزاع شده است.
وی تصریح کرد: « هر کدام از این مردم سیلاب را به سوی یکدیگرشان رجعت می دادند؛ به همین دلیل درگیر جنگ مغلوبه شدند».
او در ادامه افزود که بخاطر بررسی این قضیه، هیاتی به این منطقه فرستاده شده است و تاکنون معلوم نیست که از باشنده گان قریه نیازی هم کسی زخمی شده تا خیر.
بر اساس یک خبر دیگر از این منطقه؛ بر اثر ریزش باران های شدید، دهها منازل مسکونی در ولسوالی کوه صافی تخریب شده و شماری از مواشی نیز از بین رفته است.
سیف الله بیدار ولسوال کوه صافی ولایت پروان در ادمه صحبت هایش گفت: « بر اثر باران شدید در دو روز گذشته، سه صد منزل مسکونی در مناطق مختلف این ولسوالی تخریب شده و مردم را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است».
همچنین آقای بیدار عنوان داشت که بر اثر فرو ریختن سقف یک منزل، شش رأس گاو در منطقه احمدزی این ولسوالی از بین رفته است.
به گفته آقای بیدار؛ مردم این ولسوالی در حال حاضر با مشکلات زیادی روبرو شده و از دولت و سرمایه داران خواهان کمک هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.