زمستان برگشتِ مهاجران از پاکستان را متوقف کرد

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ سه شنبه 22 عقرب 1397 ۲۱ عقرب ۱۳۹۷

دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان، اعلام کرده است که بازگشت مهاجران افغانستان را از پاکستان به مدت سه ماه زمستان متوقف کرده است.
دفتر سازمان ملل می‌گوید که برگشت مهاجران افغانستان از پاکستان برای سه ماه به دلیل سردی هوا متوقف شده است.
این نهاد در اعلامیه‎‌یی گفته است که برگشت مهاجران از اول ماه دسمبر ۲۰۱۸ تا ۲۸ فبروری ۲۰۱۹ به دلیل سردی هوا متوقف شده است.
mandegarاعلامیۀ دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان، می‌افزاید که این نهاد تمام مراکز کمک‌رسانی به مهاجران را در جریان زمستان در پاکستان مسدود می‌کند و به همین دلیل برگشت مهاجران نیز متوقف می‌شود.
در اعلامیه آمده است که روند برگشت مهاجران از ماه مارچ سال آینده آغاز خواهد شد. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان، پاکستان میزبان بیشتر مهاجران در دنیا است که از میان بیش از ۱٫۴۵ میلیون آن افغانستانی هستند.
به اساس آمارها در ۱۷ سال گذشته هشت میلیون مهاجر افغانستان از کشورهای بیرونی به کشور بازگشته‌اند، اما هنوز هم شش میلیون شهروند افغانستان در کشورهای مختلف مهاجر هستند.
همچنان، مسوولان در وزارت مهاجران و برگشت کننده‌گان، می‌گویند: برگشت مهاجران از پاکستان به دلیل سردی هوا و به اساس پیشنهاد دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان (UNHCR) به مدت سه ماه متوقف شده است.
اسلام‌الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجران و برگشت کننده‌گان، در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار گفت: به دلیل سردی هوا و نبود شرایط مساعد در کشور، دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان، برگشت مهاجران را برای مدت سه ماه توقف داده و کشور پاکستان نیز با این مورد توافق کرده است.
آقای جرأت افزود که مهاجران به دلیل سردی هوا در زمستان علاقه‌یی به بازگشت داوطلبانه ندارند، به همین دلیل دفترهای نهادهای کمک‌رسان در جریان زمستان بسته می‌شوند و از یک مصرف هنگفت جلوگیری صورت می‌گیرد.
سخنگوی وزارت مهاجران و برگشت کننده‌گان می‌گوید: در حال حاضر ۱میلیون ۴۰۰ هزار تن مهاجر با مدرک و بیش از ۱ میلیون ۲۰۰ هزار فاقد مدرک در پاکستان زنده‌گی می‌کنند، اما تنها کسانی که دارای مدرک قانونی هستند و از مزایای کمک‌های بشر دوستانه و نهادهای حمایت کنندۀ مهاجران بهره می‌برند.
آقای جرأت می‌گوید: کسانی که دارای مدرک قانونی هستند، بود و باش‌شان تا شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ تمدید شده است؛ اما بیش ۸۷۸ هزار تن از مهاجرانی هستند که نام‌نویسی شده‌اند، سرنوشت‌شان معلوم نیست. هر چند حکومت پیشین پاکستان در این مورد، تفاهم کرده، اما با حکومت جدید تا هنوز در این مورد تماس گرفته نشده است.
آقای جرأت با اشاره به چالش‌های بیجا شده‌گان داخلی کشور در فصل زمستان گفت: در حال حاضر بیش از ۸۳ هزار خانواده بیجا شدۀ داخلی در تمام ولایت‌های کشور وجود دارد.
او گفت: دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان، برای هر خانوادۀ بیجا شده‌، ۱۰۰ دالر امریکایی در آغاز فصل زمستان کمک می‌کند و در پهلوی آن نهادهای دیگر بین‌المللی کمک‌های بشر دوستانۀ خود در این جریان برای این خانواده‌ها دارند.
این در حالی است که جنگ‌، بیکاری و افزایش فقر سبب بیجا شدن شماری زیاد از خانواده‌ها در ولایت‌های مختلف شده و به یکی از دغدغه‌های بزرگ در حکومت فعلی در جریان سال‌های گذشته بوده است. نبود امنیت جدی‌ترین مسألۀ است که بیشتر بیجا شده‌گان داخلی ترک ساحات خود را مرتبط به آن می‌دانند، اما دولت از برای تأمین امنیت آن ساحات ناکام بوده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.