ساختار اداری پیشرفتۀ داعش

سه شنبه 8 جدی 1394/

mandegar-3برخی اسناد به دست آمده نشان می‌دهند گروه تروریستی داعش در نظام اداری خود سازمان‌هایی را برای مدیریت امور مربوط به «غنائم جنگی» شامل برده‌ها و بهره‌برداری از منابع طبیعی مثل نفت به وجود آورده و تلاش داشته تا شمایل یک دولت را که ظاهرا می‌تواند مناطق اشغال شده در سوریه و عراق را مدیریت کند، ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جزییات مربوط به نظام بروکراسی دارای سلسله مراتب گروه تروریستی داعش اعم از مجموع قوانین این گروه که در قالب فتواهای به ظاهر مذهبی ارائه شدند، در مجموع اسنادی که نیروهای ویژه امریکایی در عملیات ماه مه، در سوریه علیه ابوسیاف مسوول نظام مالی داعش به دست آوردند، ذکر شده است.
مقام‌های امریکایی می‌گویند این اسناد توانستند به آنها در درک ساختار اداری گروه تروریستی داعش کمک کنند و مهارت این گروه تروریستی در کنترل مناطق خود موجب شگفتی زیادی شد.
این اسناد نشان می‌دهد که چطور یک گروه به ظاهر شبه نظامی کوچک تبدیل به یک بروکراسی پیچیده برای مدیریت جریان‌های مالی اعم از فروش نفت تا عتیقه‌جات سرقت شده و همچنین نظارت بر مردم تحت کنترل شد.
برت مک گورک، فرستاده ویژه باراک اوباما، رییس جمهور امریکا به ائتلاف تحت رهبری این کشور علیه داعش به رویترز گفت: این اطلاعات جدید کاملا مساله را روشن می‌کند و ما می‌توانیم سطح بروکراسی، سازمان‌ها، دیوان‌ها و کمیته‌های تحت امر داعش را درک کنیم.
به عنوان مثال گروه داعش یک به اصطلاح دیوان را که معادل وزارتخانه دولتی است، مسوول مدیریت منابع طبیعی از جمله بهره‌برداری از عتیقه‌جات به دست آمده از آثار تاریخی کرده و دیوان دیگری را نیز مسوول مدیریت غنائم جنگی کرده است.
ایمن التمیمی، کارشناس اندیشکده مجمع خاورمیانه و از صاحب نظران امور مربوط به داعش گفت: گروه داعش بیش از هر سازمان افراط‌گرای دیگری در ایجاد دولت و دادن تصویری از یک خلافت سرمایه‌گذاری کرده است. ایجاد یک سازمان رسمی علاوه بر کارایی عملی به هنگام کنترل مساحت زیادی از اراضی و تعداد زیادی از شهرها باعث تقویت تصویری از یک دولت می‌شود.
همچنین آموس هوچ استاین، مقام ارشد امور انرژی در وزارت امور خارجه امریکا گفت: اسناد به دست آمده نشان می‌دهند که داعش در مدیریت بخش نفت و گاز تا چه میزان موشکافانه و اطلاعات‌محور عمل می‌کند، هرچند که البته این عملیات یک عملیات چندان پیچیده نیست.
مقام‌های امریکایی گفتند که اسناد جدید توانسته‌اند به ائتلاف این کشور برای مبارزه با داعش در فهمیدن نقاط ضعف و آسیب‌پذیر این گروه تروریستی کمک کند.
این اسناد در عین حال نشان می‌دهد که گروه داعش نیز از مساله خصومت‌های شخصی و دشمنی میان مقام‌های اداری در سازمان تحت امر خود مصون نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.