ساخت نخستین کارخانۀ پیش ساخت موادساختمانی در افغانستان

یک شنبه 19 جدی 1395/

mandegar-3مسؤولان وزارت شهرسازی و مسکن، پیمان ایجاد کارخانۀ موادساختمانی پیش‌ساخت را به ارزش ۱۱٫۴ میلیون دالر با یک شرکت ترکی امضا کردند. آنان، ساخت این کارخانه را برای رشد صنایع داخلی، ایجاد فرصت‌های کاری و بهبود کیفیت ساختمان‌سازی در کشور ارزنده خوانده می‌گویند که پس از ساخت این کارخانه سالانه بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب مواد ساختمانی پیش‌ساخت در کشور تولید خواهد شد.
سیدسعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن می‌گوید، کارخانۀ موادساختمانی پیش‌ساخت، برای نخستین‌بار در تصدی خانه‌سازی تا یک‌سال دیگر به بهره‌برداری سپرده می‌شود. او می‌گوید، این کارخانه که قرار است با ۳۷ دستگاه مدرن به کارآغاز کند در نخست موادساختمانی را برای مکاتب، دانشگاه‌ها و شفاخانه‌های کشور تولید می‌کند.
وزیرشهرسازی می‌افزاید که اکنون قیمت هر متر ساختمان مکاتب در کشور تا ۳۵۰ دالر است و پس از تولیدات این کارخانه، قیمت هر متر به ۲۷۵ دالر کاهش می‌یابد.
اوریا گونر، رییس شرکت ویفا هنگام امضای این پیمان می‌گوید، او از همکاری با افغانستان خرسند است و تعهد می‌کند که در این بخش همکاری‌های‌شان را بیشتر خواهند کرد.
شماری از بازرگانان ایجاد این کارخانه را انحصار حکومت در بخش مواد ساختمانی می‌دانند. اما وزیرشهرسازی و مسکن، ساخت کارخانۀ موادساختمانی پیش‌ساخت را انحصار مواد ساختمانی نمی‌داند و از تمامی سرمایه‌گذاران بخش ساختمانی می‌خواهد که در این بخش سرمایه‌گذاری و رقابت کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.