سازمان جهانی مهاجرت: روزانـه هشت تا ده‌هـزار مهـاجر از ایـران بازگشت می‌کنـد

گزارشگر:یک شنبه 11 سنبله 1397 ۱۰ سنبله ۱۳۹۷

سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید که شمار بازگشت‌کننده‌گان مهاجران افغانستان از ایران دوبرابر شده است.
آمارهای تازۀ این سازمان، نشان می‌دهند که روانه از هشت تا ده هزار مهاجر افغانستان از ایران به کشور برمی‌گردند.
این سازمان، علت اصلی افزایش بازگشت این مهاجران را بدترشدن اوضاع اقتصادی ایران و کاهش بی‌پیشینۀ ارزش ریال می‌خواند.
mandegar-3کاظم الهام، مسؤول بخش بازگشت مهاجران از راه سرحدات در سازمان بین‌المللی مهاجرت در این باره می‌گوید: «۴۲۹هزار و ۸۴۵ نفر از ایران و از ۲۰هزار و ۳۰۱تن از پاکستان به‌گونۀ داوطلبانه یا اجباری اخراج شده اند».
شیدا درانی، یکی از مهاجران افغان است که نزدیک به یک ماه پیش، پس از دوسال کار در تهران از بهر کاهش بی‌پیشینۀ ارزش پول آن کشور در برابر دالر و افزایش بی‌کاری به کابل بازگشته است: «شش ماه پیش معاش ما پانزده‌هزار، شانزده یا هفده‌هزار افغانی می‌شد، اما اکنون یک میلیون تومان معادل هفت هزار افغانی می‌شود و این معاش اکنون هیچ چیزی نمی‌شود.».
او که ۲۸ساله است، می‌گوید که دوسال پیش، بیش از یک‌میلیون تومان را هزینه کرد تا از راه‌های غیرقانونی به ایران برسد، اما سرانجام کاهش ازرش پول ایران او را اکنون به کابل کشانیده است: «قیمتی به‌گونه‌یی بود که روغن از ۲۲۰۰۰تومان به ۳۵۰۰۰تومان و آب معدنی کوچک از ۵۰۰ به ۱۰۰۰تومان و تیل هم به ۱۰۰۰ تومان بلند رفت».
در همین‌حال، اسلام‌الدین جرأت، مسوول ارتباطات وزارت مهاجرین نیز می‌گوید که شمار بازگشت‌کننده‌گان مهاجران افغانستان از ایران بی‌پیشینه بوده است: «وقتی که اسعار پایین می‌آید، مهاجران آن پول ناچیزی را که دریافت می‌کنند، با آن پول نمی‌توانند زنده‌گی شان را به پیش ببرند، پس تصمیم می‌گیرند تا دوباره به افغانستان برگردند».
از آغاز سال روان میلادی تاکنون بیش از ۳۶۰هزار تن از مهاجران افغانستان از ایران به کشور برگشته اند، اما با این هم ایران میزبان دومیلیون و ۱۴۰ هزار مهاجر دیگر از افغانستان است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.