ستایش مجلس از راه‌پیمایی بی‌پیشینه در کابل

یک شنبه 24 عقرب 1394/

mandegar-3مجلس نمایندگان از تظاهرات عدالت خواهی مردم افغانستان استقبال نموده و این صدای هماهنگ مردم افغانستان را هشدار به حکومت وحدت ملی عنوان کردند.
اعضای مجلس همچنین، عکس العمل ارگ نشینان را به این صدای عدالت خواهی شایسته ندانسته و این موقف ارگ را تملق برای حفظ چوکی یاد کردند.
نصرالله صادقی زاده نیلی گفت: مردم ثابت کردند که به وحدت ملی ارج می گذارند؛ پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک و دیگر اقوام در پهلوی هم ایستاده و یک دست و یک صدا برعلیه بیدادگری برخواستند.
آقای نیلی با اشاره به حرف هایی از داخل ارگ، افزود: « آن لچک های سرکوچه {اشاره به گفتۀ محمد محقق} موکلین ما هستند که به ما رای داده اند و حالا آمده به ما رسم زعامت می آموزاند».
میردادخان نجرابی نیز گفت: تظاهرات میلیونی مردم افغانستان به دولت مردان هشداری بود که اگر متوجه نشوند؛ دست شان از حکومت کوتاه خواهد شد.
به گفته وی؛ رهبران حکومت به این فکر نباشند که قدرت دارند؛ اگر مردم بخواهند آنان نیستند.
محمدنذیر احمدزی معاون دوم مجلس نیز یادآور شد: « حالا مردم افغانستان به جایی رسیده اند که می توانند صدای عدالت خواهی بدون خشونت و با اشتراک تمام اقوام را بلند می کنند».
احمدزی از این حرکت عدالت خواهی در تمام ولایات تشکری کرد.
نمایندگان خاطرنشان کردند که این تظاهرات برای اصلاح حکومت داری، محو فساد، خشونت و بی عدالتی درکشور بود نه تظاهرات براندازی حکومت و اگر حکومت برعلیه ظلم و بی عدالتی مبارزه نکند با سرنوشت حکومت مصر روبرو خواهد شد.
از روز سه شنبه گذشته که اجساد سربریده ۷ کودک، زن و مرد از زابل به غزنی انتقال یافت، اعتراضات عدالت خواهی با حضور میلیونی مردم در بیشتر ولایت های کشور با اشتراک تمام اقوام برگزار شد.
زابل، غزنی، کابل، ننگرهار، مزارشریف، هرات، بامیان و دایکندی از ولایت های بودند که در آن تظاهرات عدالت خواهی برگزار شد.
اعضای مجلس تاکید کردند که مردم افغانستان وحدت و هم صدای شانرا به میدان کشیدند و با این اعلام جنگ را برده اند و لرزه بر اندام مخالفان دولت انداخته اند.
ذکریا ذکریا عضو مجلس گفت: « مردم افغانستان با این تظاهرات شان به بیگانه گان و مداخله گران نشان دادند که یک مشت هستند و این حرکت جریان جدیدی را در فرمول جنگ افغانستان به وجود آورد و آن این است که مردم افغانستان جنگ را بردند و دشمنان باید سرتسلیم خم کنند».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.