سرقتِ مسلحانه از داروخانه‌یی در قلبِ کابل

چهارشنبه 23 جدی 1394/

شام روزِ گذشته (دوشنبه، ۲۱ جدی) پنج سارقِ مسلح وارد داروخانه‌‌یی در ساحۀ گذرگاهِ شهر کابل شده و مالک دواخانه را به ضربِ گلوله زخمی کرده‌اند.
این رویداد که گفته می‌شود در ساعت ۹ شب رخ داده و سارقان قصد داشته‌اند پول این داروخانه را با خود ببرند، به علتِ مقاومتِ متصدیِ این داروخانه، mandegar-3با شلیکِ گلوله و زخمی شدنِ این متصدی و فرارِ سارقان پایان می‌یابد.
این داروخانه زیر نامِ «بابرشاه درملتون» در سرکِ باغ بابر موقعیت دارد و به باور مردمِ محل، متصدی آن، داکتر حاجی علی‌احمـد، یکی از خوشنام‌ترین داروخانه‌دارانِ شهر کابل است و به همین دلیل، بیشترین مراجعه‌کننده را نیز در مرکزِ شهر داشته است.
اکنون فارمسیست حاجی علی‌احمد (مضروب) در یکی از شفاخانه‌های دولتی در وضعیتی نه‌چندان خوب به‌سر می‌برد و خانواده و دوستان و همسایه‌گانِ او از مقامات امنیتی شهرِ کابل خواهانِ دستگیریِ این سارقانِ جانی و تأمینِ عدالت و امنیت هستند.
نقیب‌الله فرزند حاجی علی‌احمد که خود داکتر است و در این رویداد حاضر بوده، به خبرنگار روزنامۀ ماندگار گفته است: «پدرم ۷۵ سال سن دارد و هیچ دشمنی‌یی با کسی نداشته است، مردم و همسایه‌گان همواره از انصاف و مهربانیِ او راضی و خشنود بوده‌اند، به همین دلیل دواخانه ما، محلِ رجوعِ بسیاری از مریض‌دارانِ کم‌بضاعت‌ بوده و همین موضوع، انگیزۀ این سرقت را به‌وجود آورده است. یگانه تقاضای ما از پولیس کابل، گرفتاری مجرمین و اجرای عدالت در مورد پدرم است؛ پدری که به‌نوعی قربانی انصاف و مرحمتِ بیش از حدش در حقِ مریضان شد!»
در ماه‌های اخیر، به موازاتِ نابسامانی در داخلِ حکومتِ وحدت ملی و افزایش حملاتِ انتحاری و انفجاری، سرقت‌‌ و جنایت نیز در پایتخت سیر صعودی به خود گرفته است. مردم و کسبه‌کاران، فقرِ روزافزون و بی‌توجهیِ پولیس را عاملِ اصلیِ این جرایم می‌دانند و از مقاماتِ امنیتی، خواهان رسیده‌گی به این نوع رویدادهای مُدهش هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.