سرور دانش: مواد مخدر بودجۀ جنگ تحمیلی را تأمین می‌کند

دو شنبه 19 سرطان 1396/

mandegar-3معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرده که امروزه مواد مخدر، بودجه جنگ تحمیلی را تأمین کرده و تروریزم را تمویل می‌کند و بخش عمده اقتصاد نامشروع و منابع مالی تروریستان، از قاچاق مواد مخدر تأمین می‌گردد.
بسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که روز یکشنبه (۱۸ سرطان) در نشست تجلیل از روز همبستگی جهانی مبارزه با مواد مخدر و آغاز هفته بسیج مبارزه با مواد مخدر در کابل سخن می‌گفت، بر همکاری منطقه‌یی و جهانی برای مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.
آقای دانش گفت، متأسفانه پدیدۀ شوم کشت، تولید، قاچاق و نیز مصرف مواد مخدر در کشور ما شیوع یافته و به صورت تصاعدی افزایش چشم‌گیر یافته است، به گونه‌یی که امروز وقتی نامی از افغانستان به میان می‌آید پس از جنگ و خشونت، با مواد مخدر شناخته می‌شود. به همین خاطر مواد مخدر، اعتبار و حیثیت جهانی افغانستان را بیش از هر مسأله دیگر خدشه دار ساخته است.
وی تأکید کرد که مواد مخدر با مافیای داخلی و خارجی پیوند مستقیم داشته و باعث بلند رفتن گراف جرایم مخصوصا جرایم سازمان یافته و سنگین می گردد.
معاون رییس جمهور در مورد عوامل توسعه و تداوم تولید مواد مخدر در افغانستان نیز بیان داشت که فقدان امنیت و منازعه مسلحانه در کشور و حضور پایدار تروریسم بین المللی از مهم ترین عوامل توسعه مواد مخدر است.
دانش گفت که شعارهای ایدئولوژیک در افغانستان تنها یک پوشش برای اقدامات مجرمانه و مافیایی است. در پشت چهره تروریسم کسانی قرار دارند که از ناحیه کشت و تولید مواد مخدر سود می برند و با کمال تأسف در این راستا برخی از کشورهای منطقه و جهان نیز نقش فعال دارند و در یک همدستی آگاهانه با مافیای جهانی همکاری می کنند.
به گفته معاون رییس جمهور، امروزه مواد مخدر در حقیقت، بودجه جنگ تحمیلی را تأمین کرده و تروریزم را تمویل می کند و بخش عمده اقتصاد نامشروع و منابع مالی مخالفین مسلح و تروریستان، از قاچاق مواد مخدر تأمین می گردد و در حقیقت جنگجویان مخالف دولت، بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر و حامیان کشت و تولید مواد مخدر هستند و به همین جهت امنیت افغانستان با مواد مخدر گره خورده است.
وی افزود، در کنار عامل تداوم جنگ و خشونت در افغانستان، تقاضای بازار جهانی برای مواد مخدر، حضور مافیای بین المللی ، عدم همکاری ها و هماهنگی های لازم منطقه ای و بین المللی و همچنین فقر عمومی مردم مخصوصا زارعین و دهاقین کشور و کمبود امکانات و بودجه کافی دولت برای تطبیق برنامه های لازم از عوامل دیگری توسعه مواد مخدر در کشور محسوب می گردد.
معاون رییس جمهور به بخشی از دستاورد های دولت افغانستان در باب مبارزه با مواد مخدر نیز اشاره کرده گفت، این تلاش ها به نتیجه مطلوب نرسیده است. وی گفت که ما هنوز در ردیف های نخست کشت و تولید مواد مخدر قرار داریم و هنوز هم هزاران جریب از زمین های حاصل خیز کشاورزی کشور هم چنان زیر کشت مواد مخدر قرار دارد و هنوز هزاران نفر از هموطنان ما مشغول کشت و تولید مواد مخدر هستند.
وی از همه اطراف ذی دخل در قضیه موارد مخدر اعم از جامعه بین المللی، ادارات دولتی و نهادهای مدنی به صورت جدی تقاضای همکاری نمود.
دانش افزود، با توجه به ابعاد مواد مخدر، همکاری های منطقه ای و بین المللی در مبارزه علیه مواد مخدر نقش کلیدی دارد. وی از کشورهای منطقه همچنین نهادها و سازمان های بین المللی خواست که با بازنگری برنامه های خود زمینه همکاری بیشتری را فراهم سازند.
وی گفت:” انتظار داریم کمک‌های جامعه جهانی در عرصه‌ی مبارزه با مواد مخدر، همانند دیگر عرصه‌ها افزایش یابد و پروژه ها از طریق نهادهای حکومتی افغانستان تطبیق شود تا تلاش‌ها در این راستا به نتیجه‌ مطلوب برسد”.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.