سرپرست وزارت تحصیلات عالی: عاملان خودکشی زهرا بازداشت شده‌اند

ناجیه نوری/ چهار شنبه 1 قوس 1396/

دو روز پیش، یک دانشجوی بانو در دانشکدۀ دام‌پزشمی دانشگاه کابل، پس از چندین‌بار رد شدن پایان‌نامه‌اش از سوی استاد راهنما، به وسیله مواد زهری دست به خودکشی زد و جان باخت.
mandegar-3در پی خودکشی، زهرا خاوری، دیروز سه‌شنبه، ۳۰ عقرب، ده‌ها تن از دانشجویان دانشگاه کابل دست به اعتراض زدند و از حکومت خواستند تا استاد راهنما و مدیر خوابگاه دانشگاه کابل را بازداشت کنند.
معترضان هم‌چنان تأکید داشتند که شیوۀ آموزشی در دانشگاه کابل فرسوده است و باید این شیوه تغییر بنیادی کند.
دانشجویان معترض، شعارهای مرگ بر «تعصب»، مرگ بر «بی‌عدالتی»، مرگ به «سیستم سرکوب» سر می‌دادند و نیز با نشر قطع‌نامه‌‌یی خواستار رسیده‌گی جدی به این موضوع شدند.
اعتراض بر علیه مناسبات ارباب رعیتی میان دانشجو و استاد بوده که سال‌هاست این سیستم ناکارآمد قربانی‌های زیادی گرفته است».
در بخشی از این قطعه‌نامه آمده است: «اقدم زهرا خاوری، اعتراض نمادین در برابرِ نظام دیکتاوری حاکم بر فضای علمی و هم‌چنان اعتراض در برابر مناسبات ارباب رعیتی میان دانشجو و استاد بوده که سال‌هاست این شیوۀ ناکارآمد قربانی‌های زیادی گرفته است».
تشکیل کمیتۀ تحقیقی و بررسی متشکل از دانشجویان، خانواده زهرا خاوری، هیأت رهبری دانشگاه کابل به شمول رییس دانشگاه و وزیر تحصیلات عالی برای روشن شدن موضوع، تعلیق وظیفۀ گل احمد طنین، استادِ راهنمای زهرا تا روشن شدن موضوع، بازبینی روند پایان‌نامه‌نویسی و اعمار یک منار یادبود به نام زهرا خاوری در صحن دانشگاه کابل، از جدی‌ترین خواسته‌های معترضان از وزارت تحصیلات عالی است.
این اعتراض‌ها ساعت صبح دیروز آغاز شده و سرانجام، عبداللطیف روشان، سرپرست وزارت تحصیلات عالی پیش از چاشت به خواسته‌های معترضان لبیک گفت. آقای روشن خطاب به معترضان گفت که گل احمد طنین که استاد رهنمای زهرا خاوری بوده و نیز مدیر خوابگاه دخترانۀ دانشگاه کابل برای تحقیق، به حوزۀ امنیتی پولیس انتقال داده شده اند.
او تأکید کرد که همه‌ ماده‌های این قطع‌نامه را پذیرفته و به آن به گونۀ جدی رسیده‌گی خواهد شد. او خطاب به دانشجویان معترض گفت که هیچ فاصله‌‌یی میان وزارت تحصیلات عالی و دانشجویان وجود نداشته و او این پرونده را به گونه جدی بررسی خواهد کرد.
هرچند سرپرست وزارت تحصیلات عالی عملی کردن همه‌ موادهای قطع‌نامۀ معترضان را پذیرفته بود، اما معترضان از او خواستند که تا درخواست تعلیق وظایف استاد رهنما، مدیر خوابگاه دخترانه و اعمار منار یادبود به نام زهرا خاوری را در حضور آنان امضا کند.
سرانجام آقای روشان خواست معترضان را پذیرفت و درخواست تعلیق وظیفۀ استادِ رهنما و مدیر خوابگاه دخترانۀ دانشگاه کابل را امضا کرد. او همچنان درخواست اعمار منار یادبود به اسم زهرا خاوری را که در صحن دانشگاه کابل ساخته خواهد شد را نیز امضا کرد.
قدام به خودکشی ناشی از فشار درسی و فقر، پدیده‌یی است که گاهاً جوانان برای پایان دادن به این مشکلات به آن اقدام می‌کنند. قابل یادآوری هست که سال گذشته یک پسر به خاطر ناکام شدن متواترشان در همین دانشکده، اقدام به انداختن از بالای تعمیر دانشکدۀ دام‌پزشکی کرد که از طرف پولیس به موقع جلوگیری شد. او دلیل این اقدام خود را بی‌انگیزه‌گی عنوان کرده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.