سرک حلقوی آرامگاه قهرمان ملی کشور به بهره‌برداری سپرده شد/ رییس بنیاد شهید مسعود: تا یک سال دیگر کار همۀ بخش‌های آرامگاه قهرمان ملی تکمیل می‌شود

دوشنبه 28 جدی 1394/

سرک حلقوی آرامگاه قهرمان ملی کشور در ولایت پنجشیر، دیروز افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد.
کار ساخت سرکت حلقوی آرامگاه قهرمان ملی کشور که توسط شرکت ساختمانی “خشت طلایی” به پیش برده می‌شد، شش ماه را در بر گرفته است.
در مراسمی که به همین مناسبت، در تالار آرامگاه قهرمان ملی کشور، در پنجشیر ترتیب شده بود، احمدولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید mandegar-3احمدشاه مسعود، محمد عارف سروری والی پنجشیر، احمدشاه وحید معین پیشین وزارت فواید عامه، محمد یوسف اعتبار رییس پیشین دفتر معاون اول رییس‌جمهور، رییس شرکت ساختمانی خشت طلایی، مقامات دولتی ولایت پنجشیر، فرماندهان جهادی، شخصیت‌های سیاسی، علمای دینی و جوانان شرکت کرده بودند.
محمد عارف سروری والی ولایت پنجشیر در سخنانش ضمن سپاس از زحماتی که برای ساخت این سرک حلقوی کشیده شده است، با یادآوری خاطراتی از قهرمان ملی کشور،وعده خدمت گذاری به مردم داد.
سپس، احمدولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود، در سخنانی ضمن قدردانی و سپاس از شرکت ساختمانی خشت طلایی و احمدشاه وحید معین پیشین وزارت فواید عامه و ولایت پنجشر، به خاطر اتمام کار جادۀ حلقوی آرام‌گاه قهرمان ملی، گفت که تا یک سال دیگر کار همه بخش‌های آرامگاه قهرمان ملی تکمیل می‌شود.
آقای احمدولی مسعود در بخش‌هایی از سخنانش مردم را به اتحاد و اتفاق دعوت کرد و پیام اخوت برادری و اتحاد را برای داشتن فردای بهتر داد. آقای مسعود گفت که اتحاد و همبسته‌گی مردم افغانستان از جمله مردم پنجشیر در شرایط کنونی کلید اصلی دست یافتن به موفقیت‌ها و ثبات است. آقای مسعود ضمن یادآوری از زحمات قهرمان ملی کشور و دیگر شهدای جهاد و مقاومت مردم افغانستان، گفت که بنیاد شهید مسعود چتر بزرگی برای همه مردم افغانستان است تا خود را در آیینه آن ببینند.
سپس نمایندۀ شرکت ساختمانی شرکت خشت طلایی صحبت کرد و در بخش‌هایی از سخنانش به بنیاد شهید مسعود پیشنهاد کرد تا کاربخش‌های دیگر این آرامگاه را نیز روی دست گیرند.
او همچنان پیشنهاد کرد تا برنامه‌هایی به هدف تشویق و به کارگیری جوانان روی دست گرفته شود و جوانان در عرصه‌های مختلف باید به کار گماشته شوند. محفل با دعا در آرامگاه قهرمان ملی کشور و صرف طعام پایان یافت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.