سعیـد حقیقی مشـاور و مجـیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف تعیین شدند

گزارشگر:سه شنبه 27 اسد 1394 ۲۶ اسد ۱۳۹۴

سعید حقیقی نویسنده و روزنامه‌نگار به حیث مشاور فنی وزارت معارف و مجیب مهرداد شاعر و نویسنده، به حیث سخنگوی این وزارت گماشته شده‌اند.
وزارت معارف اعلام کرده است که آقایان حقیقی و مهرداد که از چهره‎های فرهنگی برجستۀ کشور هستند، به حیث مشاور و سخنگوی تازۀ این وزارت گماشته شده اند.
سعید حقیقی در رشتۀ آموزش و پرورش درس خوانده و از نویسنده‎گان چیره‎دست کشور محسوب می‎شود. از او صدها مقاله در رسانه‎های داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.
mnandegar-3همچنان، مجیب مهرداد رشتۀ ادبیات را در دانشگاه کابل خوانده و از شاعران جوان و مطرح کشور می‎باشد. او هم اکنون به حیث استاد در دانشگاه البیرونی تدریس می‎کند.

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Shah Jahan

  محترم علومی وزیر صاحب داخله در قسمت عدم کفایت قومندان شهرکابل سرو صدا به اوج آسمان ها رسیده معلوم نیست شما مطلع هستید یا نه اگر شما در قسمت گماشتن یک پولیس پاک و فعال لایق تحصیل کرده با سابقه خوبتر بعوض وی ا اقدام نمیکنید هرروز درشهر جان یک نفر چندین هموطنان را به اثری غفلت ویا همکاری وی با دهشت افگنان جان میدهند.امروز یک شهر بند المانی در روز روشن در منطقه تیمنی بزور از موتر ربوده میشود مسول حفظ جان وی کیست این المانی دوست افغانستان در مرکزشهر بزور از موتر کشیده ربوده میشود چند بار در همین ساحه در وقت کم چنین اتفاق هاافتاده حتمآ دست بیگانه است با مسولین امنیتی هدایت داده میشودشما توجه کنید چه اندازه بر کمک های جهانی به افغانستان اثری منفی میگذارد. عزت و اعتبار شما پامال میگرددنباید بیشتر غفلت کنید.مردم منتظر اقدام جدی شمااست اگر زیر کاسه نیم کاسه است با مردم بخاطر عزت خود شریک سازید. حاجی صبور

 • Shah Jahan

  رهبر حزب اسلامی گلبدین نفر خاص حمید گل پاکستانی که پدر اندر پسران گلبدین است چند روز پیش مردار شد حال گلبدین مانند سگ دیوانه به هر در و دروازه سر میزندهمه از وی نفرت دارند. میخواهد تا جای پا برای خود پیدا کند.یک ضربه المثل عوام است گاوی پیر گنجاره خواب می بیند گلبدین راکتی مزدور خاین بوطن بگفته عوام ترا کس در ده نمی گذارد تقاضا دارای اسپ ام را در خانه ملک قریه بسته کن بچه خوانده حمید گل منفور از غلام بودند به فرد فرد مملکت معلومات دقیق دارد. تو نوکر مزدور پنجابی جنایت کار خاین به وطن و قاتل هزران هموطن بیگناه افغان هستی مردم افغانستان از چهره کثیف نجست مانند حمیدگل پنجابی نفرت دارند.اگر همت داری خود را خودت حلقه آویز کن ورنه منتظر روزی هستیم در چنگ مردم بیفتی وعدالت قانون بالایت تطبیق غرغره شوی بسیار زیاد به مانند غلام وفادار به دشمنان وطن به دستور حمید گل لعین بوطن خیانت کردی در جنک های داخلی فابریکه نساجی بگرامی و فابریکه جنگلک تاریخی را تمام ماشین آلات آن توسط کار گران پنجابی هاپرزه شدو به پاکستان روی خوش خدمتی تحفه دادی صد ها ملیون دالر ارزش داشت. به دستور قومانده حمید گل پنجابی شهر کابل به خاک برابر شد.از دنیا روسیاه میروی مردم مثل حمید گل برایت به خاطر جنایات که در تخریب شهر کابل و قتل مردم بیگناه به دستور حمید گل پنجابی تو لعین نمودی هزاران هزار بار نفرین برایت خواهد فرستادو جشن شادی از مردار شدنت برگذار خواهد کرد.حاجی صبور

 • Shah Jahan

  داکتر صاحب عبدالله قسمیکه از کار کرد ده ماهه شما دریافت نمودیم در دو کار علاقه مندی خاص دارید در پوشیدن دریشی رنک ها رنگ و در تقرر مشاور ماهانه حد اقل چهار مشاور در تعداد ایشان افزود میگردد.

  اگر لطف فرماهیدمعلومات دهید هدف نهایی تان چند مشاور آرزو دارید داشته باشید. می ترسیم مانند کرزی بدبخت یکصدو پنجاه مشاور داشت همه لت های زیر درخت زردآلو تمام لگه و لوگه را جمع کرده در سال ها وقت فرصت نداشت که با ایشان یک کلمه حرف بزند حتی در آواخر زعامت خود نمی فهمیداین جنانب عالی مشاورم هست یانه. این مشاورین کرزی آغا مانند قاطر های سر کاری در ارگ با بادی گارد های پنج وقت هوسانه زهر زقوم میکردند آخر فغان جارج بوش و اوباما هم بر آمد تعداد مشاورین کرزی خان دو چند مشاورین امریکا بود همه عاطل و باطل در ارگ بستره انداخته بودند مانند پودری های زیر پل مسجد پل خشتی غرق در خوردن هوسانه بودندبگفته عام روز نا دیده خود را دیده بودند.

  در مورد تعداد دریش هایت مزاح کردم هر قدر زیاد داشته باشید خوش میشوم مسله شخصی خودت است چشم حریص کور دریک محفل رسمی اشتراک میکنید به نمایندگی از افغانستان خوش میشویم عزت و آبرو کشور است.

  اما در تعداد مشاورین کمی دقت کنید بهتر خواهد بود میترسیم از روزیکه شمارشان از پیش شما هم گد ود نشودخودت حساب دقیق شان راندانی مستوفی کابل هم ما هم راه گم. خدا کند بچه های همک ما که برایشان وعده چوکی دادی و در لین هستند از ما خفه نشوند.حاجی صبور

 • Shah Jahan

  داکتر صاحب عبدالله قسمیکه از کار کرد ده ماهه شما دریافت نمودیم در دو کار علاقه مندی خاص دارید در پوشیدن دریشی رنگارنگ و در تقرر مشاوران حد اقل چهار مشاور در تعداد ایشان ماهانه افزود میگردد.

  اگر لطف فرماهید معلومات دهید هدف نهایی تان چند مشاور آرزو دارید داشته باشید. می ترسیم مانند کرزی بدبخت یکصدو پنجاه مشاور داشت همه لت های زیر درخت زردآلو تمام لگه و لوگه را جمع کرده بود در سال ها فرصت نداشت یک دقیقه با ایشان یک کلمه حرف بزند حتی در آواخر زعامت خود نمی فهمید این جناب عالی مشاورم هست یانه.

  این مشاورین کرزی آغا مانند قاطر ها در افغانستان در اردو نگهداری میشد صاحب منصبان شریف سابقه دار خوب میدانندبنام قاطر سرکاری در بین عوام معروف بود. بعضی اوقات به زمین های مردم به خاطر چریدن رها ایشان میکرد تمام حاصلات یک ساله دهقانان را میخورد کسی از ترس چیزی گفته نمیتوانست خصوصآ در عهد دوره شاه محمود خان ظالم . این قاطر ها به خاطر انتقال مهمات ثقیل در کوه ها هنگام جنگ نگهدار میشد از آن ها به ندرت استفاده میشد سال ها تغذیه میشدند جابجا می خوردند مانند کریم خرم چاق فربه میشدند. این مشاورین کرزی خان با بادی گارد های پنج وقت هوسانه زهر زقوم میکردند روزانه تنها هشت هزار تخم مرغ خانگی یعنی غیر فارم فی دانه شانزده افغانی قراردادی برایشان میرساند تنها همین خرم به نقل از آشپز ارگ روزی چهل تخم میخورد چون مفت بودچشم های خرم مانند سنجد کشمشی خورد شده بود ودور کمرش یک چرمینه هم نمیرسید « چرمینه ریسمان است از چرم حیوانات دهقانان وطن در گذشته ها جور میکردند بعوض ریسمان از آن بخاطر بسته کردن محصولات زراعتی خود استفاده میکردند مقاوم بود» خلاصه فغان جارج بوش و اوباما هم بر آمد تعداد مشاورین کرزی خان سه چند مشاورین امریکا بود همه عاطل و باطل در ارگ بستره انداخته بودند مانند پودری های زیر پل مسجد پل خشتی غرق در خوردن هوسانه بودند بگفته عام روز نا دیده خود را دیده بودند.

  محترم داکتر صاحب در مورد تعداد دریش هایت مزاح کردم هر قدر زیاد داشته باشید خوش میشوم مسله شخصی خودت است چشم حریص کور دریک محفل رسمی اشتراک میکنید به نمایندگی از افغانستان خوش میشویم عزت و آبرو کشور ماست.

  اما در تعداد مشاورین کمی دقت کنید وضع اقتصادی مملکت چندان خوب نیست زمان کرزی دالر مانند باران میبارید حساب و کتاب نبود داخلی و خارجی در فکر چور بودند بگفته بزرگان کور یک مرتبه عصای خود را گم میکند کشور های اورپایی و امریکا فکر کرده بودند یک کشور است حساب و کتاب است غافل ازینکه تا رهیس جمهور و برادران معاونین رهیس جمهور همه دزدان مال ودارای دولت و مردم را می بعلیدند مانند مار افعی نمونه کابل بانک زمین های تاریخی شیر پور هزاران قلم دیگر تا حال پول قیمت زمین را اکثریت شان حتی نواندیش دزد شهردار سابق خاین نپرداخته شهر دار کابل هم دهن جوال را همرایشان تا حال میگیرد. جناب محترم داکتر صاحب عبدالله میترسیم از روزیکه شمارشان از پیش شما هم گد ود نشود خودت حساب دقیق شان راندانی حتی مستوفی کابل ما هم راه گم شویم . خدا کند بچه های همک ما را که برایشان وعده چوکی دادی و در لین هستند از ما خفه نشوند.حاجی صبور