سـرانجام نـادر نـادری به کمیسیون اصـلاحات اداری رسیـد

ابوبکر صدیق/ یک شنبه 22 حوت 1395/

احمد نادر نادری مشاور رییس جمهور در امور ارتباط عامه و استراتیژیک امروز رسماً به عنوان رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گماشته شد.
دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملیدر مراسم معرفی رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت کهاداره خدمات ملکی باید mandegar-3بدون تبعیض در عرصۀ ارایه خدمات برای شهروندان عمل کند.
او گفت: هرچند در کوتاه‌مدت توقع تغییرات و اصلاحات بسیار “بالا و بلند” ندارند؛ اما ادارۀ خدمات ملکی باید به اساس قانون مستقل عمل کند.
آقای عبدالله افزود: نهادهای ملکی و دولتی از جنگ‌های افغانستان متأثر شده که ایجاد اصلاحات برای حل مشکلات آن نیاز به زمان بیشتر دارد.
او گفت که ما تنها یک اداره خدمات ملکی داریم، در حالی که خدمات متفاوت در کشور ارایه می‌شود؛ ارایه خدمات ترابری تا سایر خدمات متفاوت است، روی حل‌چالش‌ها برنامه‌هایی وجود دارد که تا بتوانیم آنچه به احوال کشور مناسب باشد را پیاده کنیم.
آقای نادری حدود هفت ماه پیش طی فرمانی از سوی رییس جمهوری به عنوان رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات معرفی شده بود؛ اما به دلیل اختلافات میان رهبران دولت وحدت ملی با هفت ماه تاخیر دیروز از سوی عبدالله عبدالله رییس به حیث رییس این کمیسیون معرفی و به گونه رسمی کارش را آغاز کرد.
در فرمان رییس جمهور که هفت ماه پیش صادر شد آمده است که ” به منظور تنظیم و انسجام هرچه بهتر امور مربوط و استفاده از تجارب علمی اشخاص خبره، تقرر احمد نادر نادری به حیث عضو و رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و با حفظ مسوولیت های قبلی در بست خارج رتبه منظور است.”
هم‌چنان، احمد نادر نادری در مراسم معرفی‌اش به عنوان رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که تلاش می‌ورزد تا استقلالیت کمیسیون اصلاحات اداری را حفظ کند و با جدیت با درنظر داشت اصل شایسته سالاری، زمینۀ آوردن اصلاحات در اداره‌های ملکی افغانستان را فراهم کند.
آقای نادری تصریح کرد که با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر دامنگیر اداره‌های دولتی است؛ با رعایت اصل شایسته سالاری، در جذب نسل جوان در رهبری اداره‌های ملکی کشور تلاش خواهد کرد.
نادری تحصیلات لیسانس‌ خود را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و تحصیلات عالی را در مقطع ماستری در رشته روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن به اتمام رسانده است.
آقای نادری تا کنون در پست‌های مختلف در اداره‌های ملی و بین المللی از جمله عضو شورای آجندای جهانی برای دولت‌های شکننده در مجمع اقتصاسدی جهان، مشاور دولت انتقالی لیبیا، رییس هیات مشورتی بین المللی برای حاکمیت قانون برای لیبیا، رییس نهاد تحقیق و ارزیابی افغانستان و اخیراً به عنوان مشاور ارشد رییس جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک کار کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Nawid Parsa

  قضاوت در باره تغیر دیدگاه جناب داکتر عبدالله در باره نادر نادری بدون اطلاعات در باره روابط دو راس حکومت مشکل می باشد. اما حق داریم تا بر داشت خود را بیان کنیم.
  در صورتی که مخالفت در باره تقررآقای نادری درین پست بر مبنای توافقنامه سیاسی و سهمگیر مشترک باشد میباید جای مشاهد را یک تاجیک با شایستگی درین مقام میگرفت. اگر معیار دانش و تجربه اداری و شناخت پیچیدگی های سیاسی- اجتماعی باشد این جوان برای این کار خام می باشد و سلف وی نیز کدام شایستگی خاصی نداشت.
  نباید در تصامیم اداری در سطح حکومت و حکومتداری خوب باساس حب و بغض شخصی کار گرفت. در رابطه با تقرر آقای نادری سوال عمده از جناب عبدالله این است که از مخالفت دیروزی تان تا موافقت امروزی تان برای تقرر این آقای نادری چه تغییراتی در باره نادری و شخصیت وی بروز نموده است که شما با نشان دادن چهره جدید خود با این تقرر موافقت کرده اید؟.
  غنی روی محاسبات دقیق تیم تبار گرای خود پست های مهمی را که دران افرادی از اقوام دیگری حضور دارند تخلیه و پشتون های وفادار به پشتونیسم خود راتعبیه می کند. جناب عبدالله هم خواسته و نا خواسته در خدمت این پالیسی قرار دارد. ” پست ریاست امنیت ملی را چنین کرد طبق اظهارات جناب استاد عطا”
  سوال دیگری که متوجه هر دو راس قدرت می باشد این است که چرابرای مدت های طولانی ادارات دولتی را بدون آمر و اداره کننده اصلی در حالت بی سر نوشتی و سر پرستی قرار میدهید؟ روی کدام انگیزه برای مدت طولانی این پست آقای نادری بدون آمر قرار داشت. ارگان های دولتی و عملکرد آن خدمات عامه تلقی می شوند و جزء ملیکت شخصی و یا فابریکه شخصی شما دونفر نیست که هر چه دل تان خواست بکنید. اگر حاکمیت قانون و تفکیک قوای واقعی می بود نسبت این عمل و رویه نادرست سر پرستی وعدم مراعات قانون اساسی به سرنوشت مشابه به ” پارک گئون یی ” کوریای جنوبی مواجه می شدید.
  اگر جناب عبدالله بصورت گروپی از جانب جبهه متحد ملی عمل مینمود و مطابق رهنمود جلسات متداوم این سازمان فعالیت میکرد ما با این حالت تلون مزاج و تصمیم های رنگارنگ روی سلیقه و خواست شخصی مقابل نمی بودیم. جبن و کرنش مقابل غنی فقط ناشی از تصامیم و حرکات شخصی جناب رئیس اجرائیه میباشد که خود رااز همراهان جدا کرده ، منزوی ساخته و شخصی را که به تنهایی تصمیم میگرد می توان به آسانی زیر سلطه قرار داد تا یک گروپ منسجم سیاسی.
  نوید پارسا