سفارت روسیه در کابل با ارسال نامه‌یی به رسانه‌ها: بریتانیا در فرستادن هلی‌کوپترها به مناطق زیر اداره تروریستان دست دارند

شنبه 29 میزان 1396/

وزارت خارجه روسیه، ضمن رد گزارش روزنامه تایمز، انگلیس‌ها را متهم به فرستان هلیکوپترها به مناطق تحت کنترل تروریستان در ولایت های مختلف افغانستان کرده است.
mandegar-3سفارت روسیه در کابل با اراسال تبصره‌یی از آدرس وزارت خارجه روسیه، حقیقت گزارش روزنامۀ نیویارک تایمز، در بارۀ حمایت روسیه از طالبان را رد کرده است.
در این نامه نوشته شده است: در گزارش روزنامه تایمز، از قول منابعی ناشناخته شده در تحریک طالبان، قضاوت‌های نادرستی مبنی بر اهداف سیاست مسکو در قبال افغانستان آمده است و همچنان در مورد گویا اکمالات مواد نفتی رایگان برای طالبان گزارش داده شده است.
در این اعلامیه گزارش تامیز، جعلی خوانده شده و در ادامه آن آمده است که همچنین خبرها در گذشته‌ها صرف یک هدف، آنهم منحرف ساختن توجه جامعه جهانی از شکست سیاست نظامی ناتو در افغانستان را دنبال کرده و ناشی از برخورد حسودانه غربی‌ها نسبت به تلاش‌های مسکو و شرکای منطقوی آن، از جمله در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای برای برقراری ثبات در افغانستان می‌باشد.
وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران تایمز تصیه کرده است که توجه خود را بر تداوم پروازهای هلیکوپترهای ناشناس در آن مناطق تحت کنترول تندروان در ولایات مختلف افغانستان مبذول بدارند. در این نامه خطاب به روزنامه نگاران تایمز گفته شده است که استخبارات بریتانیا در پروازهای هلیکوپترها در آن مناطق دست دارند و از طرف دیگر، بر رشد در تعداد تلفات در بین باشنده‌گان غیر نظامی افغانستان در سال جاری توجه مبذول بدارند که از جمله در نتیجه تمایل ائتلاف بین-‌المللی غرض چشم پوشی از تجارب دروس جنگ‌های گذشته و تمرکز تلاش‌ها صرف برای ادامه جنگ در افغانستان افزایش میابد. دراین نامه «دست داشتن بریتانیا در پرواز هلی کوپتر ها به ساحات زیر کنترل تروریستان»، به «ادعای افغان‌ها» گره زده شده است.
در این اعلامیه تاکید شده است که روسیه هیچ نوع کمکِ را در اختیار طالبان قرار نداده؛ بلکه همواره از سیاست کمک به حکومت جمهوری اسلامی افغانستان پیروی کرده و همیشه در تلاش ارائه مساعدت‌های همه جانبه در استقرار این کشور منحیث یک دولت صلح آمیز، مستقل، با ثبات و از لحاظ اقتصادی شکوفان، عاری از تروریزم و مواد مخدر میباشد. روسه در حال بریتانیا را به فرستادن چرخ بال ها به مناطق طالابن مقصر میداند که تا کنون هیچ منبع رسمی کشور خاصی را در این مورد متهم نکره بود. در افغانستان سال‌هاست که از فرستان کمک به طالبان توسط چرخ بال ها سخن گفته می شود. اما این نخستین بار است که روسیه چنین ادعایی را مطرح می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.