سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن: امریکا نمی‌تواند افغانستان را در حالت بحرانی ترک کند

/

سفیر پیشین پاکستان در امریکا می‌گوید که اگر امریکا افغانستان را در حالت بحرانی‌ رها کند، عواقب آن برای پاکستان مملو از دشواری‌های جدی خواهد بود.
حسین حقانی که در حال حاضر رییس مرکز روابط بین‌المللی دانشگاه بوستن است، گفته است که ایالات متحدۀ امریکا نمی‌تواند افغانستان را در حالت بحرانی رها کند.
آقای حقانی در مصاحبه‌ با آزادی گفت: «امریکا نمی‌‌تواند از عهدۀ این کار (ترک غیرمسوولانۀ افغانستان) برآید، اما اگر این کار را کند، عواقب آن برای پاکستان مملو از دشواری‌های جدی خواهد بود. ثبات در افغانستان به نفع پاکستان است. اختلافاتی را که در مورد افغانستان، گاه‌گاهی بین پاکستان و امریکا مشاهده می‌کنیم، در این‌ست که آن‌ها یک افغانستان با ثبات را چه‌گونه تعریف می‌کنند.»
به گفتۀ او، پاکستان و امریکا به حیث دو متحد نظامی نه، بل باید به حیث دو کشور دوست در مورد روابط‌شان فکر کنند.
سفیر سابق پاکستان در امریکا با اظهار این‌که، هر اتحاد در صورت موجودیت یک خطر مشترک به میان آمده و از یک جانب دیگر با مخالفت مواجه می‌شود، می‌گوید،: ادارات امنیت ملی و استخباراتی پاکستان تهدیدهای متوجۀ منافع ملی آن کشور را طوری می‌بینند که با طرز دید ایالات متحدۀ امریکا مطابقت ندارد. روی همین دلیل این دو کشور نمی‌توانند به حیث متحدین باقی بمانند.
حسین حقانی گفته است: من می‌گویم اگر این دو کشور بعد از ۶۵ سال مشارکت هنوزهم به یک تفاهم نرسیده اند، برای هردو جانب لازم است تا اساس و تهداب مناسبات‌شان را عوض کنند. امریکا و پاکستان باید نگریستن به سوی را هم به مثابۀ متحدین بس کنند و باید بر تحکیم و تامین مناسبت دوستانه غور کنند. این روابط دوستانه باید بین مردمان دوکشور تامین شده، اتحاد نظامی نه، بلکه روابط اقتصادی، تجارتی و دوستانه به وجود آید.»
حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در امریکا، همواره یکی از منتقدین شدید دخالت و نقش سیاسی ارتش پاکستان در سیاست داخلی، مسایل امنیتی و پالیسی خارجی آن کشور بوده است.
به گفته او، در سالیان گذشته، پاکستان از دست ارتش خیلی رنج کشیده است، ارتش نه تنها آزادی آن کشور را سلب کرده، بلکه انتخاب‌های خوب و بدی هم برای پاکستان داشته است، در حالی‌که این کار باید از طریق پارلمان، مطبوعات و جامعۀ مدنی صورت گیرد.
حسین حقانی در مورد امکانات تغییر در پالیسی ارتش پاکستان می‌گوید: «به عقیدۀ من اکنون ارتش پاکستان از کنترول سیاسی مستقیم دست کشیده، اما نفوذ خودرا بر فضای سیاسی کشور محکم نگهداشته است. یک تعدادی از جنرال متقاعد ارتش هنوزهم به این فکر اند که صرف آن‌ها می‌توانند منافع پاکستان را تفکیک کنند و مخالفان‌شان به پاکستان وفادار نیستند. اما این یک تحلیل نادرست است. من فکر می‌کنم که باید مردم پاکستان به میدان برآیند و نظریات‌شان را آشکار سازند. صرف زمانی که مردم ملکی پاکستان نظریات مخالف‌شان را خارج از چوکات عنعنوی تعیین شده، توسط ارتش ارایه کنند، پاکستان از نفوذ ارتش می‌‍تواند بیرون شود.»
حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در امریکا ابراز امیدواری می‌کند که با انتخابات آینده در پاکستان گذشته از نتایج آن، دموکراسی ادامه یابد و سیاست به آن حالت پخته‌گی آن برسد که سیاست مداران پاکستانی به جای جنگ و منازعه در مورد مسایل گذشته، غور و بررسی دشواری‌های امروز و مسایل  آینده را آغاز کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :