سفیر امریکا در کابل: بایـد شهـروندان مطمیـن شـوند که رای آنـان ضایع نمـی‌شود

گزارشگر:یک شنبه 9 ثور 1397 ۸ ثور ۱۳۹۷

ماندگار- سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل می‌گوید که کمیسیون انتخابات افغانستان باید زمان بیشتری را صرف آگاهی‌دهی دربارۀ روند نام نویسی برای شهرندان کند.
جان بس، سفیر امریکا در کابل، روز پنجشنبه در دیدار با جمع از روزنامه‌نگاران، گفت: روند انتخابات برای مردم بسیار مهم است؛ چرا که شهروندان و mandegar-3خبرنگاران با دلچسپی خاصی در رابطه به انتخابات صحبت می‌کنند. تلاش ما برای برگزاری انتخابات با حکومت افغانستان جریان دارد و این مسوولیت کمیسیون انتخابات و دولت افغانستان است تا به صورت شفاف انتخابات را برگزار کنند.
او گفت که بدون تردید که برگزاری انتخابات کنونی و ریاست جمهوری به تلاش و مساعی مشترک شهروندان و دولت افغانستان نیازمند است. حمایت قوی مردم و دولت از کمیسیون انتخابات از اولویت‌ها برای برگزاری انتخابات شمرده می‌شود.
او گفت: ما قدرتمندانه به حمایت کمیسیون انتخابات و دولت افغانستان ادامه می‌دهیم و این مسوولیت ماست تا حکومت و کمیسیون انتخابات را یاری رسانیم.
او گفت که در حال حاضر روند نام نویسی به انتخابات به‌شکل عادی پیش‌می‌رود و شهروندان همه روزه خود را در مرکزهای ثبت‌نام نام نویسی می‌کنند.
آقای بس با اشاره به نگرانی‌ها از برگزاری و تأمین امنیت انتخابات گفت: من در جریان صحبت‌هایی که با گروه‌های مختلف داشتم، از نگرانی‌ها در رابطه به امنیت برگزاری انتخابات سخن زدند. اما در نشستی که با برخی از مسوولان ارشد دولت افغانستان داشتم، آنان حمایت و آمادگی لازم را در رابطه به برگزاری انتخابات اعلام داشتند.
آقای بس با اشاره به این‌که روند نام نویسی شهروندان به انتخابات رو به افزایش است، افزود که این روند به آگاهی دهی عامه بیشتر ضرورت دارد.
او گفت که انتخابات و روند صلح مربوط به شهروندان افغانستان می‌شود و مسوولیت آنان است تا رسیدگی لازم را دررابطه به موارد داشته باشند.
به باور آقای بس، شهروندان افغانستان با اشتراک در روند برگزاری انتخابات با راه‌اندازی کار زارهای انتخاباتی زعیم آینده خود را انتخاب می‌کنند.
او گفت: در حال حاضر فرصت برای نام نویسی انتخابات پارلمانی ایجاد شده است و سپس انتخابات ریاست جمهوری در راه است. این بسیار مهم است تا شهروندان مطمین شوند که رای آنان ضایع نمی‌شود.
او گفت ما با همکاری دفتر یوناما به حمایت‌های تخنیکی خود از نهادهای مستقل و وزارتخانه‌های حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات ادامه می‌دهیم.
سفیر امریکا گفت که به نظر من تا هنوز برای شهروندان در رابطه به روند نام نویسی و مهم بودن این روند آگاهی کامل داده نشده است. به همین منظور ما با کمیسیون انتخابات از نزدیک کار می‌کنیم و آنان را تشویق می‌کنیم که تا برای شهروندان بیشتر آگاهی دهی کنند و در این امر مهم باید همۀ اقشار جامعه، رسانه‌ها و خبرنگاران سهیم شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.