سفیر امریکا در کابل: فساد اداری پیشرفت افغانستان را تهدید می‎کند

۲۹ میزان ۱۳۹۲

سفیر امریکا در کابل با بیان اینکه فساد اداری تهدیدى براى پیشرفت افغانستان است، اظهار داشت: فساد یک موضوع مهم برای رییس جمهور آینده این کشور است و رأی دهندگان نیز از کاندیدان ریاست جمهوری توقع دارند که به این موضوع بپردازد.
جیمز کنینگهم در مقاله‌یى که به آژانس خبرى پژواک ارسال کرده نوشته است که افغانستان پس از سال‌ها جنگ، دوباره به زنده‌گی بازگشته و تغییرات به وجود آمده طی ١٢ سال گذشته، قابل ملاحظه می‌باشد؛ شهروندان افغان در سراسر این کشور خواست‌ها و توقعات بیشتری از حکومت شان دارند.
وى درمقاله خود نوشته است: طوری که افغانستان به پیشرفت خود ادامه می‌دهد؛ اما فساد اداری پیشرفت این کشور را تهدید می‌کند، فساد اداری یک موضوع مهم برای رییس‌جمهور آیندۀ افغانستان خواهد بود و رای دهندگان، از کاندیدان ریاست جمهوری توقع خواهند داشت تا به این موضوع بپردازند.
در این مقاله آمده است که شرکای بین‌المللی افغانستان نیز از اقدام واقعی در این راستا استقبال خواهند کرد؛ چناچه پیشرفت‌های محسوس در راه مبارزه با فساد اداری، برای حفظ حمایت بین المللی از افغانستان در سال های آینده، مهم دانسته میشود.
سفیر گفته است: همه کشورها به شمول کشور خودم امریکا با چالش فساد اداری مواجه هستیم، ما در زمینه مبارزه با فساد اداری تجارب ارزشمندی کسب نموده ایم، برای مبارزه با فساد در فعالیت خود و تطبیق برنامه های امریکا در افغانستان تلاش های گسترده می نماییم؛ اما در این تلاش‌ها همیشه موفق نبوده ایم، ولى برای شناسایی و جلوگیری از فساد اداری، سخت کوشا می‌باشیم.
وى درادامه نوشته است که به همین ترتیب، امریکایی‌ها با شرکای افغان خود کار نموده اند تا کسب اطمینان نمایند که بازسازی خدمات اجتماعی افغانستان، زیربنا و ارگان‌های حکومتی افغانستان، با ایجاد میکانیزم‌های پایدار برای بهبود حسابدهی و شفافیت، توأم می‌باشند.
در بخشى از این مقاله به پیشرفت‌هاى به وجود آمده در افغانستان اشاره شده و آمده است که رهبران افغانستان در حال حاضر، ابزار با ارزشی در اختیار دارند که عبارت است از پرداخت معاشات به صورت الکترونیکی، اصلاحات خدمات مُلکی، حسابدهی نهادهای مالی، آموزش دادستان‎ها و قُضات، نظارت جامعۀ مدنی و آزادی مطبوعات که با استفاده از آنها میتوانند حکومتداری موثرتر و شفافتر را در همۀ سطوح ارتقاء بخشند؛ لازم است که افغان ها از این ابزار استفاده نموده و در صدد ایجاد سایر ابزارها باشند.
سفیر امریکا درمقالۀ خود، با ذکر اینکه تاثیرات فساد اداری؛ ارتباط مستقیم با ثبات اقتصادی آیندۀ افغانستان دارد، گفته است که به منظور ادامۀ پیشرفت‌های ١٢ سال گذشته، افغانستان نیاز به جلب سرمایه گذاری بیشتر از منابع داخلی و خارجی دارد.
همچنان فرصت های سرمایه گذاری عالی وجود دارد تا صنعت را گسترش دهد، منابع طبیعی را انکشاف دهد، تجارت را افزایش دهد و زیربناها را بهبود بخشد؛ جلب سرمایه گذاران، نیازمند یک محیط تجارتی شفاف و مفید نیز میباشد.
وی در این مقاله افزوده است که براساس معیار بانک جهانی، در حال حاضر افغانستان در رده ١۶٨ از ١٨۵کشور جهان در زمینۀ فراهم نمودن «سهولت انجام کسب و کار» قرار دارد؛ این بدین معنی است که ١۶٧کشور دارای سهولت‌های بهتر برای سرمایه گذاری، نسبت به افغانستان می باشند.
اگر قرار باشد که ظرفیت اقتصادی افغانستان گسترش یابد، حکومت افغانستان باید اصلاحاتی را روی دست بگیرد تا اعتماد سرمایه گذاران را جلب نموده و سکتور تجاری افغانستان را تشویق نماید.
به باور سفیر امریکا، این اصلاحات را ایجاد قوانین مناسب در مطابقت با استانداردهای بین المللی که متضمن تطبیق قراردادهای معتبر باشد، حل منازعات از طریق نورم های بین المللی با استفاده از حاکمیت قانون، احترام به حق مالکیت، ایجاد فضای شفاف و قابل پیش بینی برای شرکت های افغانی و بین المللی و آوردن اصلاحات مهم مالی و اقتصادی احتوا می کند.
همۀ این اقدامات ضروری است تا حکومت به کسب سرمایه گذاری تجارت نایل آید که افغانستان برای ساختن آینده اش نیاز دارد.
درادامۀ این مقاله همچنان گفته شده است که رسیدن به این مامول، برای هر کشور در حال توسعه، امر ساده نیست؛ اما افغانستان حمایت قابل ملاحظه اى داشته است و برنامه های تمویل کنندگان بین المللی برای کمک به افغانستان، همچنان که این کشور در زمینه ارتقای سطح شفافیت و جلوگیری از فساد تلاش می‌نماید، ادامه خواهد یافت.
سفیر در قسمتى از مقالۀ خود، کارهای انجام شده درافغانستان را عالى عنوان کرده به طور نمونه از سیستم های جدید شفاف و مبتنی بر شایسته سالاری در استخدام مسئولین عامه، تقرری برمبنای شایستگی، نه برمبنای ضوابط و روابط یاد کرده است.
همچنان گفته شده است که وزارت معادن، تقریباً همۀ قراردادهای معادن را در وب سایت این وزارت نشر نموده است، شاروالى کابل که بزرگترین شاروالى در افغانستان است، پروسه های موثرى را در زمینه هایی همچون صدور جواز ساخت و ساز، روی دست گرفته است.
در سکتورهای کلیدی مانند جمع آوری مالیات و عوارض گمرکی، افغانستان روند کار را مدرنیزه ساخته و سطح موثریت آنرا ارتقا می بخشد؛ اما به کارهای بیشتری نیاز است که انجام شود.
در این مقاله، اظهار امیدوارى شده که تغییر پایدار، زمانی رونما خواهد شد که مردم افغانستان بطور فزاینده خواستار حکومت کارا، شفاف و پاسخگو باشد؛ رسانه‌‍ها در راستای برجسته ساختن فساد اداری به عنوان یک موضوع مهم برای آیندۀ افغانستان، نقش مهمی را بازی می‌نمایند.
همچنان گفته شده است که کاهش فساد در همۀ سطوح، بافت جامعۀ افغانستان را همچنانکه با فشار انتقال و تحولات و انکشافات بیشتر مواجه میشود، محکمتر میسازد؛ این مهم است که حکومت افغانستان و اقتصاد را از طریق کاهش محدودیت های وسیع ناشی از فساد اداری، کارا و ثمربخش بسازد.
سفیرامریکا درکابل، در خاتمۀ این مقاله نگاشته است که ایالات متحدۀ امریکا، دوشادوش افغانستان درحالی که مردم افغانستان برای تغییر و اصلاحات ضروری تلاش می ورزند، خواهد ایستاد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.