سفیر تاجیکستان در کابل: میراث ما مشترک است (افغانستان از پنجصد میلیون دالری که از برق ما سود می برد، می‌تواند دو نیروگاهِ بزرگِ تولید انرژی برق را بسازد)

/

سفیر جمهوری‌ تاجیکستان در کابل گفته است که کشورش در سال گذشته شش صدو بیست میلیون کیلووات انرژی برق به افغانستان صادر کرده است.
او گفت که دولت افغانستان بیست و یک میلیون دالر هزینۀ آن را به تاجیکستان پرداخت کرده است.
شرف‌الدین امام که روز پنجشنبه در انجمن قلم در کابل صحبت می‌کرد، افزود: قرار بررسی‌هایی‌که ما انجام داده‌ایم، شرکت برشنا از این قرار داد حداقل پنجاه میلیون دالر سود برده است.
او اضافه کرد: جمهوری تاجیکستان در نظر دارد در تابستان سالِ روان شش میلیون کیلووات برق را به افغانستان صادر کند که قیمتِ آن تقریباً شش میلیارد دالر می‌شود و افغانستان از آن حدودِ پنجصد میلیون دالر سود می‌برد که توسط آن می‌تواند دو نیروگاهِ بزرگِ تولید انرژی برق را بسازد.
او گفت که اگر دولت افغانستان از همین شش میلیون کیلووات برق، سه صد میلیون آن را به پاکستان می‌توانست صادر کند، از همین بابت تخمیناً نه‌صد میلیون دالر سود می‌برد؛ اما دولت افغانستان این موضوع را در نظر نگرفته است.
پاکستان در یک سال گذشته با کمبود انرژی برق مواجه بوده است.
آقای شرف‌الدین امام از حُسن نیت تاجیکستان نسبت به افغانستان صحبت کرده و گفت که شمار زیادی از باشنده‌گان تاجیکستان در افغانستان در بخش‌های مختلف مصروف خدمت هستند.
او افزود: در میان هیأت  سی و دو نفری باستان‌شناسان که در معدن مس عینک مصروف کاوش هستند، شماری از باستان‌شناسان تاجیک نیز مشغول هستند.
او گفت که باستان‌شناسان تاجیک در جریان کاوش‌های خود دست‌آوردهای خوبی هم داشته‌اند.
او گفت: گروپ هشت نفری باستان‌شناسان تاجیک که در معدن مس عینک مشغول هستند، در جریان مدتِ کوتاهی از کارِشان نزدیک به سه هزار سکۀ دورۀ کوشانی‌ها را تا حال دریافته اند و کاوش‌های دیگری را نیز تا حال به سر رسانده اند؛ حتا دولتِ افغانستان خواستار بیشتر باستان شناسان تاجیک شده است.
به گفتۀ سفیر تاجیکستان در کابل، ما در آیندۀ نزدیک در نظر داریم، تا گروپی از اتنوگرافان را در مناطق مختلف افغانستان جهت ثبت داشته‌های مردمیِ افغانستان بفرستیم، تا با معیارهای علمی این میراث‌ها بایگانی شود.
او گفت که داشته‌های فرهنگی افغانستان و تاجیکستان میراث مشترک است.

اشتراک گذاري با دوستان :