سناتوران: از کمک یک میلیارد دالری هند به افغانستان باید استفاده خوب شود

دوشنبه 29 سنبله 1395/

mandegar-3اعضای مجلس سنا می گویند که کمک یک میلیارد دالری هند به افغانستان باید در جاهای مصرف شود که بتواند در رشد اقتصادی کشور و کاهش بیکاری تاثیر مثبت داشته باشد.
سناتوران در مجلس سنا ضمن استقبال از کمک جدید یک میلیارد دالری هند به افغانستان می‌گویند که باید از این کمک‌ها استفاده خوب شود.
اعضای مجلس سنا می‌گویند که کمک یک میلیارد دالری هند در افغانستان باید در جاهای مصرف شود که بتواند در رشد اقتصادی کشور و کاهش بیکاری تاثیر مثبت داشته باشد.
هند در سفر اخیر رییس جمهور غنی به دهلی نو، وعده داده است که برعلاوه کمک های نظامی، یک میلیارد دالر را به افغانستان کمک می کند.
در همین حال، سناتوران در مجلس سنا از این کمک هند استقبال کردند و از دولت می خواهند که از این کمک ها به صورت بهینه استفاده کند.
انارکلی هنریار عضو مجلس سنا گفت: “سفر رییس جمهور غنی به هند پردست آورد بود و وعده کمک یک میلیارد دالری هند را به همراه داشت که ما از آن استقبال می کنیم”.
خانم هنریار افزود، دولت افغانستان باید از این کمک هند استفاده خوب کرده و آن را طوری مدیریت کرده و به مصرف برساند که در رفاه اقتصادی مردم افغانستان مواثر واقع شود.
محمد علم ایزدیار یکی از اعضای مجلس سنا گفت، دولت افغانستان باید از کمک یک میلیارد دالری هند استفاده بهینه کند تا در رشد اقتصادی مردم و کشور مواثر واقع شود.
آقای ایزدیار نقش هند را در افغانستان سازنده خواند و تاکید ورزید که افغانستان حق دارد با هرکشوری که خود بخواهد رابطه نیک داشته می تواند.
گفته می شود، نزدیکی افغانستان با هند، پاکستان را نا خوشنود می سازد و این کشور به تمویل و تقویت بیشتر تروریزم در داخل افغانستان خواهد پرداخت.
اما فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا گفت: “از پالیسی خارجی دولت افغانستان حمایت می‌کنیم؛ اگر پاکستان از رابطه نزدیک افغانستان با هند تشویش دارد باید ابتدا مراقب عملکرد خود باشد؛ ما با کشوری رابطه نیک برقرار می کنیم که نیت خوبی نسبت به افغانستان داشته باشد”.
از سویی هم، برخی سناتوران از وضع محدودیت و رفتار خشونت آمیز با مهاجران افغان در پاکستان انتقاد کردند.
به باور آنان رابطه نزدیک افغانستان با هند سبب شده تا پاکستان از حضور مهاجران افغان در خاک خود سوء استفاده کرده و آنان را مورد آزار و اذیت قرار دهند.
نثار حارث یکی از سناتوران گفت که دولت پاکستان اخیرا مهاجران افغانستان در حالت بدی قرار داده و حتی به شهروندان خود دستور داده است که به مهاجران افغان خانه به کرایه ندهند.
همچنین سناتوران از عمل بالمثل دولت افغانستان در رابطه ترانزیتی با پاکستان استقبال کردند و آن را تنها راه برای تحت فشار قرار دادن پاکستان که دیگر مانع انتقال اموال تجارتی افغانستان نشود، دانستند.
اخیراً در یک عمل بالمثل دولت افغانستان اجازه عبور موترهای پاکستانی را از افغانستان به کشورهای آسیای میانه متوقف کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.