سناتوران: بـودجـۀ ۹۴ متـوازن و عادلانه نیست

دو شنبه 17 قوس 1393/

مجلس سنا در نشست دیروز خود، سرپرست وزارت مالیه را به خاطر بحث روی بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ فرا خوانده بود.
اعضای مجلس سنا می‌گویند که بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴، پر از اشتباه و غیرعادلانه است.
به گفته آنان، در بودجه‌های ولایتی هم هیچ توازن در نظر گرفته نشده است.mnandegar-3
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت: «مشکلات در بودجه ملی ۹۴ وجود دارد از جمله در کد احتیاطی ۲۴ مبلغ ۱۰۰ دالر در نظر گرفته شده؛ در حالی که در بسیاری موارد، حتا برای معاشات کارمندان نیز پولی درنظر گرفته نشده است».
آقای ایزدیار افزود: عدم توازن به صراحت در بودجه ۹۴ دیده می شود و بودجه انکشافی برای ولایت های نیمروز جوزجان و پنجشیر صفر است.
سناتوران با تاکید بر اصلاح طرح بودجه خاطرنشان کردند که این طرح طوری معلوم می شود که از سوی افراد مسلکی و متخصص ترتیب و تنظیم نشده و خواست های شخصی در آن دخیل است.
احمدشفیق قاری زاده معین پالیسی و سرپرست وزارت مالیه، هرنوع دخالت سلیقه شخصی در بودجه ملی ۹۴ را رد کرد و افزود: « طرح بودجه ۹۴ بر اساس امکانات موجود و پول دست داشته ترتیب و تنظیم شده است».
آقای قاری زاده در پاسخ به سوالات سناتوران مبنی بر نبود توازن در تقسیم بودجه به ولایات، خاطرنشان کرد: در بودجه انکشافی اختیاری، پروژه ای جدیدی برای هیچ ولایت در نظر گرفته نشده؛ زیرا پولی در خزانه دولت وجود ندارد؛ بلکه یک تعداد پروژه های که تحت تدارک بوده و کارش شروع نشده، نیز از بودجه ۹۴ بیرون کشیده شده است.
به گفته او، برای پروژه های که کارش نیمه مانده اند، ۸۷ میلیون دالر اختصاص یافته است.
او در مورد کسر بودجه ۹۴ نیز بیان داشت: «ما در بودجه ۹۴ کسر بودجه را به حدی قبول کرده ایم که قابل مدیریت باشد؛‌ اگر کسر بودجه زیاد گرفته شود از کنترل خارج می شود، به طور مثال هم اکنون برای برخی پروژه های کار شده پول پرداخت نشده و جنجال آفریده است».
بحث معاشات کارمندان رادیو و تلویزیون دولتی و در کل تمام کارمندان دولتی از دیگر موارد بود که در جلسه امروز سنا مطرح شد.
سناتوران دلیل کاهش معاشات و امتیازات کارمندان دولتی به ویژه کارمندان رادیو وتلویزیون ملی را پرسیدند و تاکید کردند که نباید به آنان کم توجهی صورت گیرد.
سرپرست وزارت مالیه گفت: در بودجه ۹۴ پول کافی برای اجرای معاشات کارمندان در نظر گرفته شده؛ اما اضافه کاری تمام کارمندان به ویژه کارمندان رادیو و تلویزیون ملی که از این پیش ۱۵ درصد بود به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
به بیان وی، کاهش مصارفات ادارات دولتی به منظور صرفه جویی در بودجه مد نظر گرفته شده؛ زیرا کشور در وضعیت اقتصادی بهتری قرار ندارد و به صرفه جویی نیاز است.
سناتوران به این گفته های آقای قاری زاده اعتراض کردند.
آنان، رادیو و تلویزیون ملی را یک نهاد موثر عنوان کردند و تاکید ورزیدند که باید این نهاد تقویت شود.
مجموع بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ _ ۴۵۷.۷ میلیارد افغانی معادل ۸ میلیارد دالر امریکا تخمین شده است که ۲۷۵ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۸۳ میلیارد آن برای بخش انکشافی اختصاص یافته است.
این بودجه، برای ۶ ماه نخست سال مالی ۱۳۹۴ درنظر گرفته شده و پس از آن بودجه ۳ ساله به مجلسین شورای ملی معرفی خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.