سناتوران: حادثۀ سنگین هلمند با دقت بررسی شود

دو شنبه 15 جدی 1393/

mnandegar-3اعضای مجلس سنا ضمن محکوم کردن حادثۀ ولسوالی سنگین ولایت هلمند، خواستار فرستادن هیأت حقیقت‌یاب به منظور بررسی دقیق این رویداد شدند.
شیرمحمد آخندزاده که به عنوان عضو هیات مجلس سنا به سنگین هلمند رفته بود، گفت: « هیات سنا و مجلس نماینده‌گان یک روز پس از حادثه رفته بود به هلمند، مردم هلمند مظاهره کرده و به دروازه ولایت آمده بودند و ما به شفاخانه رفتیم و دیدیم که کودکان دو ساله و سه ساله با دست‌های حنا کرده به شدت زخمی شده بودند».
آخندزاده افزود: مردم هلمند از این حادثه بسیار رنج دیده اند.
چهارشنبۀ هفته گذشته، زمانی که شماری از باشنده‌گان ولسوالی هلمند در یک مراسم عروسی جمع شده بودند؛ مورد هدف راکتی قرار گرفتند که در این حادثه بیش از ۱۰۰ نفر کشته و زخمی شدند.
گفته شده که راکت از سوی نیروهای ارتش ملی شلیک شده است.
مقام‌های امنیتی به ویژه مسوولین ارتش ملی در هلمند گفته اند که طالبان به آنان تیراندازی کرده و سپس به محلی که مراسم عروسی در آنجا برگزار بوده؛ فرار کرده اند.
در همین حال، شیرمحمد آخندزاده یادآور شد که مردم سنگین می‌گویند یا حکومت این ولسوالی را از دست طالبان آزاد کند و یا این ولسوالی را به طالبان بسپارد.
به گفتۀ او، باشنده‌گان سنگین، خواستار برکناری تمامی مسوولین امنیتی این ولسوالی شده اند و از دولت می‌خواهند که عاملان حمله بر مراسم عروسی را مجازات کند.
از سویی هم، برخی سناتوران خواستار فرستادن یک هیات حقیقت‌یاب به سنگین شدند.
علی اکبر جمشیدی گفت: « حکومت باید یک هیات حقیقت‌یاب به هلمند بفرستد تا حادثه سنگین را با دقت بررسی کند».
آقای جمشیدی احتمال داد که می‌شود حادثه سنگین یک توطئه مخالفان برای بدنامی ارتش ملی باشد.
نیروهای ارتش ملی در حالی به هدف قرار دادن غیرنظامیان در یک محفل عروسی متهم می‌شوند که این نیروها از اعتبار و محبوبیت خوبی میان مردم افغانستان برخورداراند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.