سناتوران: سـرپرستان وزارت دفـاع و داخلـه بایـد عمـل کننـد

گزارشگر:دو شنبه 10 جدی 1397 ۹ جدی ۱۳۹۷

مجلس سنا با توجه به اظهارات اخیر سرپرست وزیران دفاع ملی و امور داخله می‌گویند که مردم افغانستان از آنان عمل می‌خواهند، زیرا وعده‌های عملی نشده زیاد داده شده است.
فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا در نشست دیروز این مجلس در واکنش به اظهارات اخیر اسدالله خالد و امرالله صالح سرپرست وزیران جدید دفاع ملی و امور داخله گفت: «امیدواریم سرپرست‌های وزارت داخله و دفاع ملی به وعده‌های که در راستای اصلاحات در این دو وزارت mandegarداده اند عمل کنند».
آقای مسلم‌یار می‌گوید، نیت کشورهای همسایه در مورد افغانستان شوم است و نهادهای امنیتی با انجام اصلاحات لازم جلو مداخلات آنان را بگیرد، یقیناً حمایت مردم افغانستان را جلب خواهند کرد.
عبدالله قرلق عضو دیگر مجلس سنا نیز گفت: «امیدواریم مسوولان جدید امنیتی به وعده‌های که در راستای تأمین امنیت و آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی داده اند جداً عمل کنند و اظهارات آنان تنها در قالب  وعده باقی نماند.»
صفی‌الله هاشمی دیگر عضو سنا هم گفت: «کشورهای همسایه همواره در پی توطئه در کشور اند و دیده می‌شود که حکومت نیز با تقرری جدید در وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله درپی تجدید قوا است و امیدواریم که نهادهای امنیتی با ایجاد هماهنگی در برابر چالش‌های امنیتی کشور درست مقابله کنند.»
به گفتۀ او، شرایط جنگی در کشور حساس است و نهادهای امنیتی باید جداً در راستای تامین امنیت مردم تلاش کنند.
گل‌احمد اعظمی نیز گفت: «دشمنان در تمامی شاهراه محصول جمع آوری می‌کنند و پاسگاه‌های موقت ایجاد می‌کنند؛ این مسأله مردم را نگران کرده است و سرپرست وزرای جدید دفاع ملی و امور داخله باید برای جمع آوری این پاسگاه‌های مخالفان اقدام جدی کنند».
آقای اعظمی افزود که پیش از این برنامه‌های دوکتورین نظامی کار ساز نبوده و مسوولان جدید وزارت دفاع ملی و امور داخله باید برنامه‌های جدید و کارسازی را در پیش گیرند.
سناتوران تأکید کردند که وزارت دفاع و داخله باید در میدان جنگ بر طالبان فشار وارد کنند تا این گروه به انجام گفتگوهای صلح مجبور شوند.
اسدالله خالد و امرالله صالح سرپرستان جدید وزارت دفاع ملی و امور داخله بر اصلاحات گسترده در این دو وزارت تاکید کرده اند. آقای خالد گفته است که نیروهای ارتش پس از این دشمن را سر می‌زنند و سنگرشان را می‌گیرند.
آقای صالح نیز گفته که هیچ منسوب وزارت داخله حق ندارند با سفارت‌خانه‌های خارجی در کابل ارتباط شخصی برقرار کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.