سناتوران: هفت ثـور به عنـوان روز ماتـم ملی در تقـویم درج شـود

گزارشگر:دوشنبه 10 ثور 1397 ۹ ثور ۱۳۹۷

سناتوران در مجلس سنا ضمن نکوهش رخداد هفتم ثور سال ۱۳۵۷ از حکومت خواستند که این روز را در تقویم کشور به عنوان روز ماتم ملی ثبت کند.
اعضای مجلس سنا در نشست روز یکشنبه (۹ ثور) این مجلس تاکید کردند که هفتم ثور سر آغاز بدبختی‌ها و خشونت‌های جاری در کشور است و این mandegar-3روز باید ماتم ملی اعلام شود.
سمیع فیصل نایب منشی مجلس سنا گفت که حکومت باید هفتم ثور را به عنوان روز ماتم ملی اعلام کرده تا مردم افغانستان پس از این همه ساله از این روز به عنوان روز سیاه در تاریخ کشور یادبود به عمل آورند.
آقای فیصل افزود که مردم افغانستان پس از کودتای هفت ثور میلیون‌ها شهید و زخمی دادند و در نتیجه حوادث بعد از آن، میلیون‌ها تن دیگر مجبور به فرار شدند.
بسیاری از سناتوران دیگر نیز هفتم ثور را روز نکبت بار برای مردم افغانستان خوانده و ثبت آن را در تقویم کشور ضروری دانستند.
پس از این پیشنهاد سناتوران، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز گفت که این پیشنهاد را به شکل رسمی به حکومت می‌سپارد تا هفتم ثور به عنوان روز ماتم ملی در تقویم کشور ثبت گردد.
آقای ایزدیار نیز گفت که کودتای کمونیست‌ها در افغانستان با خونریزی آغاز شد که دامنه آن تا هنوز در کشور ادامه دارد و از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد.
با کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ که قتل داوودخان اولین رییس جمهور کشور و ۳۶ عضو خانواده او را در پی داشت، حکومت کمونیستی در کشور تشکیل شد.
حکومت کمونیستی نیز دست به سرکوب گری بی سابقه در کشور زد که با مقاومت شدید مردم مواجه شده و آخرین حکومت کمونیستی سر انجام به دست مجاهدین سقوط کرد.
ارگ ریاست جمهوری دو روز پیش از رویداد هفتم ثور به عنوان روز سیاه در تاریخ کشور یاد بود به عمل آورد و یک روز پس از آن، از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین نیز تجلیل کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.