سناتوران: کمیتۀ گزینش هر چه زود به کار آغاز کند

دوشنبه 25 عقرب 1394/

مجلس سنا از تأخیر در ایجاد کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و تأخیر در اعلام تاریخ انتخابات، انتقاد کرد و تأخیر بیش از این را مرگ دموکراسی خواند.
مجلس سنا تأخیر در ایجاد کمیته گزینش و اعلام تاریخ انتخابات را وقت کشی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی عنوان می‌کنند.
mandegar-3محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت: «هرگونه تأخیر بیشتر در ایجاد کمیته گزینش و اعلام تاریخ انتخابات موجب دل‌سردی مردم از دولت و ایجاد جنجال در کشور می‌شود».
آقای ایزدیار از حکومت خواست که هرچه زودتر به این تأخیر پایان دهد و کمیتۀ گزینش را ایجاد کرده و تاریخ انتخابات را مشخص کند.
گل احمد اعظمی دیگر عضو مجلس نیز گفت: «موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی کاملا فراموش شده و تأخیر بیشتر مرگ دموکراسی در کشور است».
آقای اعظمی افزود: حکومت نباید فکر کند که مردم نسبت به تأخیر انتخابات بی تفاوت نیستند و آنرا فراموش نخواهد کرد.
صفی الله هاشمی عضو دیگر سنا هم خاطرنشان کرد: « نمی دانم حکومت چه سیاستی را در پیش گرفته است؛ برای ایجاد کمیته گزینش وقت کشی می کند».
آقای هاشمی افزود: کارت به استخوان مردم رسیده و پایه های حکومت را به لرزه درآورده است؛ اگر حکومت خود را اصلاح نکند، مردم خود تصمیم خواهد گرفت.
پیش از این، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نیز از تأخیر در ایجاد کمیته گزینش انتقاد کرد.
این کمیسیون تاکید ورزید که حکومت، بسته های پیشنهادی ابتدایی و موقت این کمیسیون را عملی نکرده است.
حکومت تاهنوز در این مورد چیزی نگفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.