سنگین شرایط وزیر شدن را نداشته است

/

امیرزی سنگین، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اسناد تحصیلی لازم برای وزیرشدن را نداشته است.
یک منبع موثق که نخواست نامش فاش شود، به روزنامۀ ماندگار گفت: هنگامی که نامزد وزرا به مجلس معرفی شده‌ بودند، کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نماینده‌گان که مسوولیت بررسی اسناد تحصیلی نامزد وزرا را دارد، به هیات اداری مجلس گزارش داده بود که اسناد امیرزی سنگین نامزد وزارت مخابرات، ناقص و ناتکمیل است و او شرایط نامزدی در سمت وزارت را ندارد.
اما به گفتۀ منبعی که با ماندگار صحبت می‌کرد، هیات اداری مجلس بدون در نظر گرفتن بررسی‌های کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی مجلس و قانون اساسی، بر اسناد تحصیلی آقای سنگین مهر تایید گذاشته است.
به گفتۀ منبع، کمال ناصر اصولی رییس کمیسیون امور دینی و فرهنگی، در این خصوص اعتراضی هم داشته، اما هیات اداری آن ‌را نادیده گرفته است.
امیرزی سنگین به رغم این‌که کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس، اسناد تحصیلی او را ناتکمیل خوانده بود، از مجلس رای اعتماد به دست آورد و هم‌اکنون به حیث وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایفای وظیفه می‌کند. بر اساس قانون اساسی افغانستان، نامزد وزرا باید تحصیلات عالی داشته باشند و از شهرت نیک و تجربۀ کاری خوب برخوردار باشند.
هیات اداری مجلس نماینده‌گان تاکنون در این مورد ابراز نظری نکرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :