سه‌ میلیون دالر مصرف سخنرانی حکمتیار

۱۶ ثور ۱۳۹۶

یک منبع که نمی‌خواهد نامی از او در این خبر گرفته شود، به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که اعضای کمیسیون دولتی استقبال از آمدن گلبدین حکمتیار به کابل، از بهر کشاندن مردم به ورزشگاه غازی، سه‌ میلیون دالر پول مصرف کرده‌اند.
این منبع می‌گوید که اعضای کمیسیون دولتی استقبال از حضور حکمتیار در کابل، یک هفته پیش این پول‌ را برای کسانی که حاضر به گردآوری شهروندان شدند، MANDEGARپرداخته‌اند.
این منبع می‌گوید که برای کشانیدن مردم به ورزشگاه غازی، از ولسوالی غوربند ولایت پروان، لوگر، میدان وردک و بخش‌های دیگری از مناطق همجوار کابل این پول به مصرف رسیده است.
این پول برای کرایۀ موتر، آب، غذا و پول برای کسانی که این مردم را جمع کرده بودند، پرداخته شده است.
با تماس‌های پی همی که با اعضای کمیسیون دولتی استقبال از حضور گلبدین حکمتیار به کابل داشتیم، موفق به دریافت دیدگاه آنان در این زمینه نشدیم.
تخریب چمن ورزشگاه غازی
در کنار این، بعد از پایان سخنرانی دیروز گلبدین حکمتیار، سراسر ورزشگاه غازی پُر از اشغال شده و کسانی که برای شنیدن این سخنرانی آمده بودند، چمن سبز این ورزشگاه را نیز تخریب کرده‌اند.
گفته شده است که چمن سبز ورزشگاه غازی با مصرف چندین میلیون دالر برای ورزشکاران آماده شده بود که تجمع دیروز سخت به آن زیان رسانده است.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بعد از امضای تفاهم‌نامۀ صلح با حکومت، نخست به ولایت لغمان و پس از آن به ننگرهار و کابل آمد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.