سه جنرال ارشد به‌دلیل غفلت در حمله به بیمارستان سردار داوود برکنار شدند

چهار شنبه 16 حمل 1396/

حکومت روز سه شنبه ۱۲ افسر اردو را به شمول دو جنرال به دلیل غفلت در برابر حمله شورشیان بر بزرگترین شفاخانه نظامیکابل از وظایف‌شان سبکدوش نمود.این حمله بیانگر ناکامی استخباراتی چشمگیر بود.
در ماه گذشته افراد مسلحی در لباس داکتران به شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل حمله نمودند که چندین تن از کارمندان نجات یافته می‌گویند که افرادی از درون شفاخانه به mandegar-3شمول دو تن از ستاژیران در بین این مهاجمان بوده اند.
وزارت دفاع افغانستان گفته است که در بین کسانی که از وظایف شان برکنار شده اند، رییس استخبارات نظامی و قوماندان تدارکات طبی شفاخانه نیز می‌باشند که قرار است مورد بازجویی قرار گیرند.
محمد راد منش سخنگوی وزارت دفاع گفته است:« آن‌ها به دلیل غفلت در وظیفه به هنگام حمله بر شفاخانه از وظایف‌شان برکنار شده اند.»
این کشتار در شفاخانه اردو که به شدت حفاظت می‌شود خجالت بزرگی برای اردو بود و بیانگر آن است که چگونه شورشیان تصمیم به نفوذ در موسسات مهم حکومتی در افغانستان می‌گیرند.
وزارت دفاع افغانستان دست داشتن افرادی از درون شفاخانه در این حمله را رد نموده و اصرار می نماید که شمار کشته شدگان ۵۰ تن است. اما منابع امنیتی و آنانی که از این حادثه نجات یافته اند و برخی از آن ها اجساد را شمارش کرده اند، به فرانس پرس گفته اند که شمار کشته شدگان بیش از ۱۰۰ تن است.
خشم عامه در این حادثه با این شایعات در رسانه های اجتماعی افزایشیافته است که چنین حمله ای جسورانه ای در شفاخانه ای که با این شدت حفاظت می شود، نمی توانسته بدون همکاری مقامات عالیرتبه متصور باشد.
وحشت این حمله با این مشخص می شود که چگونه قاتلان مریضان داخل بستر را با چاقو کشته اند و در بخش های پربیمار شفاخانه بمب دستی انداخته و مردم را به گلوله می بستند تا هیچ کس زنده نماند.
گروه داعش توسط وبسایت تبلیغاتی اش به نام اعماق مسوولیت این حمله را بردوش گرفته است. ساعتی چند پس از آن طالبان قبول مسوولیت این حمله را رد کردند.
اما نجات یافتگان به خبرگزاری فرانس پرس گفته اند که حمله کنندگان به زبان پشتو شعار می‌داده اند که « زنده باد طالبان» و به همه بخش‌های شفاخانه حمله کردند به استثنای طبقه اول که بیماران طالب قرار داشتند.

اشتراک گذاري با دوستان :