سه درصد نفوس افغانستان از خدمات بانکداری بهره‌مندند

/

مسوولان بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که کمتر از ۳ درصد نفوس کشور از خدمات بانک‌داری بهره‌مند هستند و آن‌ها در تلاش اند این رقم را افزایش بخشند.
بانک مرکزی، اتاق تجارت و صنایع و برخی نهادهای دیگر، روز گذشته  برای تسهیل در گرفتن قرضه از بانک‌ها، یک میز گرد را با حضور صنعت‌کاران و مسوولان نظام بانکی کشور، برگزار کردند.
هدف از برگزاری این میزگرد دسترسی بیشتر صنعت‌کاران به قرضه و اصلاحات بانکی، عنوان شده بود.
حمیدالله نور عباد رییس مرکز ملی تحقیقات پالیسی دانشگاه کابل در جریان این میزگرد گفت که سکتور خصوصی در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی را دارد و این میزگرد نیز به خاطر مشکل سکتور خصوصی در تهیۀ سرمایه برگزار شده است.
وی افزود که پنج تا ده درصد دانشجویانی را که از دانشگاه‌ها فارغ می‌شوند، در دولت جذب می‌شوند، اما نود درصد دیگر، توسط سکتور خصوصی شغل می‌یابند.
وی پیشرفت بانک‌های خصوصی در ده سال گذشته در کشور را یادآور شده و گفت که وقتی یک بانک سقوط می‌کند نظام بانکی با مشکل رو به رو می‌شود و در زمان ورشکستگی کابل بانک، حمایت بانک مرکزی کشور بود که مانع ایجاد مشکل در نظام بانکی شد.
قربان حقجو رییس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع کشور، پیشرفت اقتصاد کشور را وابسته به وجود نظام بانکداری خوب دانسته و گفت که بانک‌ها باید به گونه‌یی عمل کنند که پول‌هایی را که از اقتصاد کشور بیرون کشیده شده وارد اقتصاد کشور کنند.
وی اظهار داشت: در صورتی‌که بانک‌ها به سهولت به مردم و سرمایه‌گذاران قرضه دهند، در ذهن آن‌ها مفکورۀ خلاقیت و تجارت ایجاد می‌شود که با این مفکوره می‌توان اقتصاد کشور را بهبود بخشید.
حقجو، زمین، نیروی بشری، مدیریت و مهم‌تر از همه سرمایه را از نیازهای اساسی سرمایه‌گذاران عنوان کرده و گفت که بانک‌ها باید قرضه‌ها را با سهولت و ربح پایین در اختیار مردم قرار دهد.
وی عدم وجود فرهنگ بانکداری در کشور را از مشکلات نظام بانکداری عنوان کرده و گفت که آمدن فرهنگ بانکداری به کشور نیاز به زمان طولانی دارد.
به گفتۀ وی، بسیاری از بانکداران، نظام بانکداری را با صرافی اشتباه می‌گیرند و بدون دانستن چگونگی مصرف قرضه و گرفتن ضمانت، میلیون ها دالر را قرضه می دهند.
او بیان داشت که نظام بانکداری کشور در حال پیشرفت بود که ناگهان به خاطر مداخلات یک عده نهادهای بیگانه با مشکلاتی رو به رو شد.
چندی پیش با ورشکست شدن کابل بانک، به حیثیت نظام بانکی کشور صدمۀ بزرگی وارد شد.
او با تأکید بر انکشاف متوازن در کشور گفت که بانک ها باید قرضه های کوچک و متوسط را نیز در اختیار مردم قرار دهند.
او همچنان گفت که مسؤولین نباید مسایل سیاسی را وارد نظام بانکداری کنند.
نورالله دلاوری رییس بانک مرکزی گفت که در حال حاضر کمتر از سه درصد نفوذ کشور از خدمات بانکی برخوردار هستند که بانک مرکزی در تلاش برخورداری بیشتر افراد از این خدمات است.
دلاوری نیز با اشاره به مسئلۀ کابل بانک، بزرگترین مشکل آن را، مداخلۀ سهام داران کابل بانک در مسایل اجراآت این بانک عنوان کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :