سومین دفتر رساله گفتمان تساهل و مدارا ر ونمایی شد

۲۰ حوت ۱۳۹۷

ماندگار: برنامه ویژۀ نقد و رونمایی دفتر سوم کتاب گفتمان تساهل و مدارا در قالب نشست دهم این گفتمان در تالار مرکز معلومات افغانستان به تاریخ ۱۹حوت در دانشگاه کابل برگزار شد. در این برنامه، شمار زیادی از فرهنگیان، دانشجویان، استادان و مهمانان حضور داشتند و در آن دکتور سید مخدوم رهین، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ و استاد احمد ضیای رفعت شاعر، نویسنده و استاد دانشگاه کابل در مورد تساهل و مدارا صحبت و کتاب سوم گفتمان تساهل و مدارا را به نقد و بررسی گرفتند.
mandegarهمچنان در بخش پایانی، حسن آذرمهر به اجرای موسیقی با گیتار پرداخت و کتاب سوم گفتمان با حضور اشتراک کنندگان رونمایی شد. دکتور سید مخدوم رهین، مبحث «ما و خشونت» را به بررسی گرفت و با ارایه نمونه‌ها و مثال‌هایی از رفتار متساهلانه در فرهنگ کهن افغانستان و نیز ارایه مثال از رفتار متساهلانه در مکتب تصوف و عرفان بحث را شکافت و تصریح کرد که طریقت‌های صوفیانه پر از ارشادات نرم و توأم با تسامح است. دکتور رهین یکی از علت‌های عمده ترویج رفتار خشن در روزگار حاضر را برخاسته از استمرار جنگ‌های چهل‌ساله خواند و تأکید کرد که برای تطهیر این وضعیت و بازگشت به اخلاق سنتی، باید به اصلاحات در معارف، به‌ویژه در دوره‌های آموزش‌های نخستین پرداخت.
دکتور رهین با استناد به روایت‌های عرفانی تصریح کرد: «از دید عرفا، راه به سوی خدا به عدد انفاس آدمیان است و نیازی نیست برای شکستن بت‌ها قیام کرد، بل باید مادر بت‌ها که نفس انسان است را باید کشت».
دکتور رهین در پایان این بحث پیشنهاد کرد که با توجه به این مقوله که «هنر روح لطیف را تقویت می‌کند»، برای پرورش بهتر روان کودکان و نوجوانان و تلطیف اوضاع، افزودن مضمون هنر موسیقی در نصاب آموزشی معارف، به‌ویژه در صنوف ابتدایی کارساز است.
در همین حال، احمد ضیای رفعت، به نقد و بررسی دفتر سوم رساله گفتمان تساهل و مدارا پرداخت. استاد رفعت ضمن تبریک بابت چاپ سومین دفتر کتاب گفتمان تساهل و مدارا، تلاش برگزارکننده‌گان این گفتمان را در راستای ترویج فرهنگ همدلی، برابری و تحمل‌پذیری ستود.
استاد رفعت، با برشمردن مواصفات و محاسن این کتاب، آن را به نقد گرفت و برای بهبود محتوای آن پیشنهادات مشخصی ارایه کرد.
رفعت به تحلیل محتوایی اثر پرداخت و ضمن ارزیابی شیوۀ تألیف و برخورد مبتنی بر روش تحقیق، لقب «محافظه کار» را به شماری از نویسنده‌گان مقالات این مجموعه‌ها به‌ویژه در بخش «نتیجه‌گیری»های مقالات، داد.
به باور استاد رفعت، هنگامی که فضای حاکم را «قرائت واحد» و «ایدیولوژی واحد» شکل بدهد، نویسنده‌گان غالباً تحت شعاع آن، با برخی مفاهیم ارزشی ناگزیر «محافظه کارانه» برخورد می‌کنند که به باور او این رویکرد درستی نیست و باید به تعبیر او «جسارت علمی» احیا شود که با تکیه بر واقعیت‌ها و عینیت‌ها، نویسنده‌گان و پژوهشگران به تبیین مفاهیم بپردازند و فضای حاکم نیز به گونه‌یی باشد که به ملامت و سلامت این نویسنده‌گان نپردازد و مهر کفرگویی و انحرافی بودن را بر آنان برچسپ نزند.
دفتر سوم کتاب گفتمان تساهل و مدارا با تیراژ ۳۰۰۰ نسخه از سوی انتشارات امیری نشر شده است و حاوی ۱۱ مقاله و نوشتۀ جدی پیرامون اعتدال‌گرایی می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.