سپاس‌نامه برای گرامی‌داشت فرهنگ آزادی، مقاومت، عدالت و وحدت

گزارشگر:شنبه 31 سنبله 1397 ۳۰ سنبله ۱۳۹۷

خدا را سپاس، هفدهمین سال‌روز گرامی‌داشت شهادت قهرمان ملی و هفتۀ شهید به وضوح نشان داد که با وجود همۀ مشکلات و موانع پیدا و پنهان خودی و بیگانه، این روز و هفته به یک فرهنگ عمومی و ملی مبدل گردیده و بیش از این هیچ نیرویی نمی‌تواند احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور را به قوم، زبان، گروه و تباری محدود یا متهم سازد. امروزه مسعود از مرزها گذشته و در جایگاه ارجمندِ یک چهرۀ جهانی، متعلق به همه جهان انسانیت قرار دارد.
mandegar-3بزرگ‌داشتِ امسال با برنامه‌های متعدد و اشتراک گستردۀ مردم از اقوام و اقشار متنوع کشور به‌خصوص نسل جوان اعم از دختران و پسران در سرتاسر افغانستان، داخلی و خارجی در گوشه گوشۀ جهان، درک عمیق این نسل را در گذار از مرحله صرف احساسی به مرحله احساس نیاز به اندیشه، بینش، روش و منش احمدشاه مسعود کشانیده است.
آری شکست و پاش‌هایی که زادۀ شرایط سیاسی ۱۷سال اخیر و یک پدیده طبیعی فضای نابهنجار افغانستان است که آرمان مسعود را در آن راهی نیست، مربوط برنامه و اهداف بنیاد نمی‌باشد، حسابش جدا است.
مسعود چنان‌چه در دل سرزمینش سبز شد و در قلب مردمانش جاویدانه گردید، در روح و روان نسل‌های بعدی برای همیش جوانه خواهد زد.
با وجود همۀ کم و کاستی‌ها، مشکلات و موانعی‌که بنیاد طی این همه سال‌ها به سختی تجربه کرد و پشت سر گذاشت، امروز افتخار این را دارد که گرامی‌داشت از سال‌روز و هفته شهید را به یک فرهنگ همه‌گانی مبدل نمود و منحیث کانون ارزشی و معنوی، طلایه‌دار اندیشه و دیدگاه‌های شهید مسعود برای نسل‌های بعدی توأم با گسترش همه‌جانبه، ماندگار خواهد ماند.
در پایان از همۀ عزیزان و سروران گران‌قدر در سرتاسر افغانستان و گوشه و کنار جهان که در بزرگ‌داشت از نمادهای آزادی، مقاومت، وحدت و عدالت سهیم بودند، قلبآ سپاس‌گزاریم و از پروردگار هستی عاجزانه می‌طلبیم تا به برکت خون میلیون‌ها شهیدی که در این سفر جان داده‌اند، در کشور ما آرامش دایمی بر قرار نماید.

با اظهار سپاس بی‌پایان، برادر تان
احمدولی مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.