سکـوت طالبـان دربـارۀ طـرح صـلح غنـی

گزارشگر:شنبه 12 حوت 1396 ۱۱ حوت ۱۳۹۶

حکومت افغانستان دو روز قبل یک بستۀ پیشنهادی را برای آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان، اعلام کرد؛ اما هنوز گروه طالبان به این پیشنهادهای حکومت پاسخ نداده است.
mandegar-3محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی روز چهارشنبه (۹حوت) در کنفرانس دوم پروسۀ کابل، امتیازاتی را برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان به این گروه پیشنهاد کرد؛ اما طالبان تا اکنون به این پیشنهاد حکومت افغانستان پاسخ نداده اند.
شورای عالی صلح افغانستان، تأخیر در واکنش طالبان را به این پیشنهادها نگران‌کننده نمی‌داند.
حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح افغانستان به صدای امریکا گفت که این مسأله نگران کننده نیست و باید منتظر ماند. خانم سرابی گفته است که سکوت طالبان تأمل‌برانگیز و قابل دقت است.
خانم سرابی افزود که از طرح صلح حکومت افغانستان، جامعه جهانی حمایت کرده و این برای طالبان «بهترین فرصت» است که با این پیشنهاد به جنگ نقطۀ پایان گذاشته شود.
بانو سرابی گفت: «اگر طالبان تمایلی به صلح نداشته باشند، کار خودشان است به خاطر این‌که برای شان پیشنهاد شده، مردم افغانستان صلح می‌خواهند، اینها در صورتی که در مقابل مردم افغانستان قرار می‌گیرند، نمی‌خواهند صلح کنند، آن (موضع) خودشان است؛ اما ما در هر مسأله بسیار ناامید هم نباشیم، هنوز بسیار زود است که بگویم این مسأله قابل نگرانی است».
هرچند برخی از تحلیلگران سیاسی باور دارند که در طرح جدید حکومت افغانستان برای صلح، مسایلی مدنظر گرفته شده است که برای طالبان اهمیت دارد و در گذشته به آن توجه نشده بود.
اما وحید مژده، مقام پیشین طالبان و تحلیلگر امور سیاسی گفت که در این پیشنهاد حکومت افغانستان به «زمان بندی خروج» نیروهای خارجی از این کشور، اشاره نشده است.
آقای مژده افزود که خواست عمدۀ طالبان برای پیوستن به پروسۀ صلح، تعیین زمان مشخص برای خروج نیروهای خارجی است.
به گفته آقای مژده، ذکر نشدن این مسأله در طرح حکومت افغانستان برای صلح، احتمالاً دلیل پاسخ ندادن طالبان به این بسته پیشنهادی است.
آقای مژده گفت که طالبان با نشر مقاله‌یی در صفحۀ رسمی انترنتی‌شان، گفته‌اند که رییس‌جمهور غنی در طرح صلح برای این گروه، به خواست اصلی آنان که تعیین زمان مشخص برای خروج نیروهای خارجی است، نپرداخته است.
آقای مژده افزود: «من فکر می‌کنم که بهتر بود همین مسأله در بیانیه‌یی رییس جمهور می‌آمد که موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان از موضوعاتی است که در زمان صحبت با طالبان، وقتی که مذاکرات صلح آغاز می‌شود، در آنجا مطرح شود».
او گفت که برای طالبان تاریخ مشخص خروج نیروهای خارجی از افغانستان «بسیار اهمیت» دارد.
در همین حال، ریاست جمهوری گفت که پیشنهاد صلح حکومت برای طالبان، بدون قید و شرط است و زمانی که مذاکرات صلح آغاز شد به شمول حضور نیروهای خارجی در افغانستان روی تمام مسایل مفصل صحبت خواهد شد.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت، زمانی که طالبان جنگ را توقف دهند برای حضور نیروهای خارجی در افغانستان «دلیلی باقی نمی‌ماند».
آقای مینه پال افزود: «خارجی‌ها اینجا برای چی آمده اند، چون این‌جا جنگ است، دلیل آنان این است که دشمنان آنان این جاست، زمانی که طالبان جنگ را توقف دهند، دلیل برای باقی ماندن هیچ کسی نیست، خواست ملت افغانستان هم این است که در نخست باید جنگ متوقف شود و بعدأ دیگر مسایل در جریان مذاکرات بحث می‌شود».
از طرح صلح حکومت افغانستان در سطح جهانی حمایت شده است. پاکستان و ایالات متحده نیز از جملۀ کشورهای است که از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان حمایت کرده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Nawid Parsa

  غنی فقط درر صدد یافتن و آزمایش راه ها و شیوه هایی می باشد که تروریست ها را نسبت پیوند تباری ماهیت سیاسی بدهد. در باره یاوه گویی های غنی در کنفرانس کابل و یاوه گویان اروپایی در باره صلح با طالبان ؟ و سکوت در باره پا کستان منحیث دولت حامی تروریسم.

  با این اظهارات ضدو نقیض غنی من هم در یگ گیچی و سر در گمی قرار گرفتم. مطمینم که همه ملت ازین چرخش و عقب گرد های غنی متفکرقلابی مات و مبهوت اند. فقط چندی پیش گفت که دیگر با تروریست ها ی طالب مذاکره نمی کنیم از خط قرمز گذشته اند . اما امروز این هیولا های د هشت افگن را از یک جانب تروریست خطاب کرد، که همه کشور ها به شمول کشور های منطقه آن ها را حمایت نه کنند ، و از جانبی هم برای آن ها منحیث یک حزب سیاسی منسجم دارا ی یک هویت سیاسی مستقل وعده ها ی فراوان داد.

  نماینده های اروپایی به شمول نماینده احمق ویژه آلمان از پروسه مذاکره در یکی از شهر های آلمان صحبت ها یی کرد. آیا ما با یک طرف سیاسی منسجم و مستقل دارای افکار و اندیشه یی که بتوان آن ها را قابل مذاکره دانست مقابل هستیم ؟ پاسخ در نزد هر شخص با وجدان این است که نه ما با چنین یک نهاد سیاسی مقابل نمی باشیم. اگر هدف ازین نوع سیاست ها یک شیوه کاری برای ایجاد نفاق در بین یک گروه شورشی باشد ، این کا ر را بصورت متوالی کرزی انجام داد نتیجه صفر بود.

  آقای ستیف کول نویسنه کتاب هایی در باره افغانستان در یکی از مراکز پژوهشی گفت که یک دپلومات پا کستانی نامه یی از جانب ملا عمر برای جا ن کری وزیر خارجه امریکا مبنی برباز نمودن دفتری در قطر تسلیم کرد . در حالی که ملا عمر فبلن نسبت مریضی توبر کلوز در کویته مرده بود این مرگ وی ماه ها مخفی بود و آی اس آی از جانب وی اعلامیه پخش می کرد.

  خلاصه این که این نوع کنفرانس ها باید در زمینه تطبیق قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد در مبارزه بر ضد تروریسم تشکیل گردد و افغانستا ن اسناد و مدارک را برای اشتراک کندد گان در باره پا کستان و یا هر کشور دیگری تقدیم کند و مقدمات شکایت در شورای امنیت را مساعد سازد نه این فریبکاری های بی حاصل فصلی که که عمو من در فصل زمستان صورت میگیرد.

  وقتی گروه نیو نازیسم ، کو کلوکس کلان ، بو کو حرام ، داعیش، القاعده … دشمن بشریت ودهشت افگن اند اعمال طالبان به شمول گردن بریدن ده ها بار بیشتر از ملت ما قربانی گرفته است . چرا اروپایی ها با داعش ، القاعده و بو کو حرام … مبارزه را مشروع میدانند و طالب را هویت سیاسی برای مذاکره میدهند.

  اروپا ئیان با همه اطلاعاتی که دارند می فهمند که عمدتن این پا کستان است که از دین و مذهب منحیث ابزار سیاسی استفاده می کنند برا ی تحقق هژمونیسم منطقوی و باید بر پا کستان عامل اصلی جنگ در افغانستان فشار لازم را وارد کنند که بصورت عاجل و قاطع همانند قطع شناخت طالب بعد از ۲۰۰۱ از ترس نرفتن به عصر حجر تغیر پالیسی دهند.

  این نوع کنفرانس ها فقط ضیاع وقت و سخنرانی های فیشنی برای هیچ میباشد