سیاست بدون پشتوانۀ فرهنگی به تجارت سیاسی رسیده است

گزارشگر:سه شنبه 17 میزان 1397 ۱۶ میزان ۱۳۹۷

جریان آجندای ملی به‌روز یکشنبه، ۱۵ میزان از روز جهانی معلم با برگزاری مراسم ویژۀ گرامی‌داشت کرد و از تلاش‌های آموزگاران با اهدای تندیس سپاس، قدردانی نمود.
آقای سید حسین اشراق حسینی عضو ارشد جریان آجندای ملی، آقای ابراهیم حکمتی سرپرست ریاست اجرایی این جریان، داکتر اکرم عظیمی عضو رهبری آجندای ملی سخنان مبسوطی پیرامون اهمیت آموزش و جایگاه مقدس معلم بیان کردند. مولوی محمد طاهر، خانم آمنه mandegar-3خلیلی، خانم حبیبه قادری، آقای صحت الله حازم و آقای قسیم حکمتی به‌ نماینده‌گی از آموزگاران صحبت کردند. این محفل با شکوه با گرداننده‌گی آقای دانش آغاز و با دعائیهۀ مولوی صاحب نیک محمد به پایان رسید.
جریان آجندای ملی معتقد است که بدون پشتوانۀ فرهنگی، سیاست در کشور ما مانند امروز به آمار بی‌پیشینۀ تجاران سیاسی افزوده است. افغانستان نیازمند تغییرات تهدابی در هر میدان متعلق به‌خودش می‌باشد. در جوامع چون جامعۀ ما، دولت و سیاست موتور تغییرات اند و سیاست بدون پشتوانۀ فرهنگی، غیر انسانی گردیده به شمار تجاران سیاسی افزوده است که سال‌هاست کشور و مردم ما را به گروگان گرفته اند. تجاران سیاسی‌یی که نه دانش سیاسی دارند، نه بینش، نه تعهد، نه داعیه، نه برنامه، نه دیدگاه و نه اندیشه؛ از سیاست صرف منحیث وسیلۀ برای نفع کشی شخصی استفاده می‌برند.
اگر می‌خواهیم از این وضعیت نابه‌هنجار سیاسی به سیاست انسانی و صلح واقعی برسیم، راه آن، رفتن به مسیر آموزش و پرورش جوانان، خود آگاهی و فرهنگ‌سازی می‌باشد.
از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.